Program

Program

Bilimsel Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız
31 Ekim 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON A
Açılış Seremonisi
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 16:00:00, SALON B
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Sinan Sözen
AÇILIŞ
Konuşmacı-Sinan Sözen
13:45:00 - 14:00:00
PSA Taraması: diğer randomize tarama çalışmalarının bağlamında PROBASE
Konuşmacı-Peter Albers
14:00:00 - 14:15:00
Lokalize prostat kanserinde aktif izlem sonrası gerekebilecek aktif tedavi seçenekleri ve sonuçları
Konuşmacı-İlker Tınay
14:15:00 - 14:30:00
Oligometastatik  Prostat Kanserinde Lokal Tedavinin Yeri
Konuşmacı-Güven Aslan
14:30:00 - 14:45:00
Nonseminomatöz GHTT’de RPLND’nin yeri
Konuşmacı-Hakan Vuruşkan
14:45:00 - 15:00:00
Küçük Renal Kitlelere Yaklaşım: Güncelleme
Konuşmacı-Cenk Murat Yazıcı
15:00:00 - 15:15:00
KIOMK’de sistektomi: Kime? Ne zaman?
Konuşmacı-Bülent Günlüsoy
15:15:00 - 15:30:00
KDPK tedavisinde yeni ajanlar ve etki mekanizmaları
Konuşmacı-Çağ Çal
15:30:00 - 15:45:00
KAHVE ARASI
15:45:00 - 16:00:00
31 Ekim 2018 , 16:00:00 - 17:30:00, SALON B
ÜROONKOLOJİ-MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEKLERİ ORTAK TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Sinan Sözen Oturum Başkanı-Cenk Yücel Bilen
Laparoskopik Adrenalektomi: Çok Merkezli Türkiye Sonuçları
Konuşmacı-Ömer Demir
16:00:00 - 16:15:00
Prostat Biyopsisi Standartları değişiyor mu?
Konuşmacı-Yakup Kordan
16:15:00 - 16:30:00
Robotik Radikal Prostatektomi: Sonuçlara etki eden teknik detaylar
Konuşmacı-Derya Tilki
16:30:00 - 16:45:00
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Sınırları nedir?
Konuşmacı-Ender Özden
16:45:00 - 17:00:00
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 15:55:00, SALON C
MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Cenk Yücel Bilen
Açılış
13:45:00 - 14:00:00
Minimal invaziv cerrahi septik bir tehdit mi?
Konuşmacı-Yeşim Çetinkaya Şardan
14:00:00 - 14:15:00
Taş hastalığında metaflaksi ve beslenme
Konuşmacı-Adnan Gücük
14:15:00 - 14:30:00
Antikoagülanlar ve Endoürolojik taş yaklaşımları
Konuşmacı-Haluk Akpınar
14:30:00 - 14:45:00
Stentlerin güncel kullanımı ve komplikasyonları
Konuşmacı-Anup Patel
14:45:00 - 15:00:00
Taş hastalığında minimal invaziv girişim sonrası hastaların takip stratejisi
Konuşmacı-Barbaros Başeskioğlu
15:00:00 - 15:15:00
Trifectaya giden yolda aktif izlem ve fokal tedavi
Konuşmacı-Sertaç Yazıcı
15:15:00 - 15:35:00
Üst üriner sistem tümörlerinde organ koruyucu yaklaşım
Konuşmacı-Volkan İzol
15:35:00 - 15:55:00
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 15:00:00, SALON D
KONTİNANS DERNEĞİ TOPLANTISI-İşlevsel üroloji ve kadın ürolojisinde yeni gelişmeler
Oturum Başkanı-Tufan Tarcan Oturum Başkanı-Cüneyt Özkürkçügil
Açılış
Konuşmacı-Tufan Tarcan
13:45:00 - 14:00:00
AAM/Nöromodülasyon yeni gelişmeler
Konuşmacı-John Heesakkers
14:00:00 - 14:15:00
Stres Tipi İdrar Kaçırma ve Vulvovajinal Patolojilerde Vajinal Lazer Uygulamaları; Yeterli Kanıt var mı?
Konuşmacı-Naşide Mangır
14:15:00 - 14:30:00
Ürolojide Elektrofizyolojik Çalışmalar ve Klinik Önemi
Konuşmacı-Şahin Kabay
14:30:00 - 14:45:00
AAM Farmakolojik Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Konuşmacı-Esat Korgalı
14:45:00 - 15:00:00
31 Ekim 2018 , 15:00:00 - 16:00:00, SALON D
KONTİNANS DERNEĞİ TOPLANTISI-Postprostatektomi İnkontinansı
Oturum Başkanı-Ali Ergen Oturum Başkanı-Bedreddin Seçkin
Postprostatektomi İdrar Kaçırmada Erkek Sling Yöntemlerinin Kritik Analizi
Konuşmacı-John Heesakkers
15:00:00 - 15:15:00
Postprostatektomi İdrar Kaçırmada Ne Yapıyorum, Nasıl Değerlendiriyorum?
Konuşmacı-Adnan Şimşir
15:15:00 - 15:30:00
Postprostatektomi İdrar Kaçırma Tedavisinde AUS Komplikasyonlarının Yönetimi
Konuşmacı-Lokman Irkılata
15:30:00 - 15:45:00
Sfinkterik İdrar Kaçırmada Kök Hücre Tedavisi
Konuşmacı-Ömer Acar
15:45:00 - 16:00:00
Kahve Arası
16:00:00 - 16:20:00
31 Ekim 2018 , 16:20:00 - 17:10:00, SALON D
KONTİNANS DERNEĞİ TOPLANTISI-İyi Huylu Prostat Büyümesi ile ilişkili AÜSS Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı-Ceyhun Özyurt Oturum Başkanı-Oktay Demirkesen
Alt Üriner Sistem Semptomlarından Korunma: Kronik Sistemik Hastalıklar ve Tedavileri ile ilişkileri
Konuşmacı-Kürşad Zengin
16:20:00 - 16:35:00
İyi Huylu Prostat Büyümesi İle İlişkili Dolum Fazında AÜSS'larının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Konuşmacı-Sinharib Çitgez
16:35:00 - 16:50:00
Başarısız İyi Huylu Prostat Büyümesi Cerrahi Sonrası Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı-Fatih Tarhan
16:50:00 - 17:10:00
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 17:30:00, SALON E
ANDROLOJİ - REKONSTRÜKTİF ÜROLOJİ GRUBU TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Hamdi Özkara Oturum Başkanı-Emre Akkuş
Açılış
Konuşmacı-Hamdi Özkara
Konuşmacı-Emre Akkuş
13:45:00 - 14:10:00
Kronik testiküler ağrı
Konuşmacı-Ahmet Güdeloğlu
14:10:00 - 14:30:00
Kronik pelvik ağrı ve cinsellik
Konuşmacı-Önder Çınar
14:30:00 - 14:50:00
Genital HPV enfeksiyonu
Konuşmacı-Ahmet Cihan
14:50:00 - 15:10:00
Diyet ve egzersizin erkek cinsel sağlına etkisi
Konuşmacı-Emrah Okullu
15:10:00 - 15:30:00
ED tedavisinde Li-ESWT faydalı mı?
Konuşmacı-Haluk Kulaksızoğlu
15:30:00 - 15:50:00
Testosteron tedavisi kime ne zaman
Konuşmacı-İlke Onur Kazaz
15:50:00 - 16:10:00
KAHVE ARASI
16:10:00 - 16:30:00
Kanser tedavileri sonrası cinsel sağlık
Konuşmacı-Bahadır Şahin
16:30:00 - 16:50:00
Gecikmiş ejakülasyon ve anorgasmi
Konuşmacı-Ömer Onur Çakır
16:50:00 - 17:10:00
ED kök hücre tedavileri
Konuşmacı-Şakir Ongün
17:10:00 - 17:30:00
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 14:00:00, SALON F
Açılış
Konuşmacı-Cem Aygün
31 Ekim 2018 , 13:45:00 - 14:40:00, SALON F
ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Berk Burgu
Çocuk alt üriner sistem semptomlarında Off-label tedavi
Konuşmacı-Raimund Stein
14:00:00 - 14:20:00
Cinsel gelişim bozukluklarında gonadal yaklaşım
Konuşmacı-Martin Kaefer
14:20:00 - 14:40:00
31 Ekim 2018 , 14:40:00 - 15:05:00, SALON F
ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Koray Ağras
Çocuk ürolojisinde bazen gereksiz mi tedavi uyguluyoruz?
Konuşmacı-Özgür Tan
14:40:00 - 14:55:00
Minyatür enstrümanların varlığında SWL yeri nerede?
Konuşmacı-Ali Güneş
14:55:00 - 15:05:00
KAHVE ARASI
15:05:00 - 15:20:00
31 Ekim 2018 , 15:20:00 - 15:50:00, SALON F
ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Orhan Ziylan
Proksimal hipospadias: tek seans veya çok seans?
Konuşmacı-Hasan Serkan Doğan
15:20:00 - 15:35:00
PUV hastasında değişen mesane dinamiklerinin yönetimi?
Konuşmacı-Tayfur Oktar
15:35:00 - 15:50:00
31 Ekim 2018 , 15:50:00 - 16:30:00, SALON F
ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Erim Erdem
Adölesan varikosel: Ne zaman ameliyat?
Konuşmacı-Tarkan Soygür
15:50:00 - 16:05:00
Enürezis nokturna: Klasik yaklaşım ve yenilikler
Konuşmacı-Ali Cansu Bozacı
Konuşmacı-Onur Telli
16:05:00 - 16:30:00
31 Ekim 2018 , 14:00:00 - 14:10:00, SALON G
Açılış
Konuşmacı-İlhan Erkan
31 Ekim 2018 , 14:10:00 - 15:30:00, SALON G
TRANSPLANT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI-Oturum I
Oturum Başkanı-İlhan Erkan Oturum Başkanı-Yarkın Kamil Yakupoğlu
En-Blok ve Dual Böbrek Nakli, İndikasyonlar, Teknik
Konuşmacı-Bülent Oktay
14:10:00 - 14:30:00
Böbrek Naklinde Cerrahi Komplikasyonlar ve Zor Olguların Yönetimi
Konuşmacı-Şevki Sert
14:30:00 - 14:50:00
Alt üriner sistem disfonksiyonlu olgularda böbrek nakli.
Konuşmacı-Cabir Alan
14:50:00 - 15:10:00
Böbrek nakli hastalarında posttransplant ürolojik kanserler.
Konuşmacı-Bekir Voyvoda
15:10:00 - 15:30:00
31 Ekim 2018 , 15:30:00 - 15:45:00, SALON G
Kahve Arası
31 Ekim 2018 , 15:45:00 - 17:00:00, SALON G
TRANSPLANT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI-Oturum II
Oturum Başkanı-Erdem Akbay Oturum Başkanı-Murat Demirbaş
Canlı Böbrek Vericileri için Riskler
Konuşmacı-Emrullah Söğütdelen
15:45:00 - 16:05:00
Böbrek Naklinde immünolojik hazırlık.
Konuşmacı-Emre Arpalı
16:05:00 - 16:25:00
Geçmişten Günümüze Donör Nefrektomi
Konuşmacı-Hakan Vuruşkan
16:25:00 - 16:45:00
Tartışma : Böbrek Nakli Merkezi Mevzuatı
Konuşmacı-Fazıl Tuncay Akı
Konuşmacı-Burak Koçak
16:45:00 - 17:15:00
ÜCD Transplantasyon Çalışma Grubu Organları Seçimi / Dilek ve temenniler
17:15:00 - 17:45:00
1 Kasım 2018 , 08:00:00 - 08:30:00, SALON A
Açılış
1 Kasım 2018 , 08:30:00 - 10:10:00, SALON A
OTURUM – I
Oturum Başkanı-Şaban Sarıkaya Oturum Başkanı-Adil Esen
EAU Konferansı: Testis kanserinde geç nüks
Konuşmacı-Peter Albers
08:30:00 - 08:50:00
ENDOUROLOGICAL SOCIETY Konferansı: Radikal retropubik prostatektomi: Açık/Laparoskopik/Robotik?
Konuşmacı-Ali Rıza Kural
08:50:00 - 09:10:00
ESSM Konferansı: Ürolojik kanserler ve penil rehabilitasyon
Konuşmacı-Yacov Reisman
09:10:00 - 09:30:00
SIU Konferansı: Üst üriner sistem üroteliyal kanseri tedavisi: Mesane nüksü nasıl önlenir?
Konuşmacı-J. J. De La Rosette
09:30:00 - 09:50:00
AAU (Arab Association of Urology) Konferansı: Komplike olmuş üretra darlıkları
Konuşmacı-Abdel Hameed Youssef
09:50:00 - 10:10:00
1 Kasım 2018 , 10:10:00 - 10:40:00, SALON A
PANEL I
Moderatör-Serdar Tekgül
Nonpalpabl testiste laparoskopi mi, inguinal eksplorasyon mu?
Konuşmacı-Martin Kaefer
Konuşmacı-Raimund Stein
10:10:00 - 10:40:00
Üreterovezikal obstruksiyonda cerrahi: Açık veya endoskopik?
Konuşmacı-Martin Kaefer
Konuşmacı-Raimund Stein
10:10:00 - 10:40:00
1 Kasım 2018 , 10:40:00 - 11:00:00, SALON A
KAHVE ARASI
1 Kasım 2018 , 11:00:00 - 12:10:00, SALON A
OTURUM - II
Oturum Başkanı-Cem Aygün Oturum Başkanı-Nihat Satar
KONFERANS: Antenatal hidronefroz: Yanlış bilinenler
Konuşmacı-Şaban Sarıkaya
11:00:00 - 11:15:00
KONFERANS: Nörojenik mesanede yapılandırılmış değerlendirme
Konuşmacı-Raimund Stein
11:15:00 - 11:35:00
KONFERANS: Spina bifidalı çocukta mesane augmentasyonu kullanımını nasıl azaltabiliriz?
Konuşmacı-Martin Kaefer
11:35:00 - 11:55:00
KONFERANS: İmpakte üst üreter taşlarına yaklaşım - Hangi teknik ve neden?
Konuşmacı-Atilla Arıdoğan
11:55:00 - 12:10:00
1 Kasım 2018 , 12:10:00 - 12:55:00, SALON A
UYDU SEMPOZYUMU I: Abdi İbrahim
Sorularla Androlojiye Pratik Yaklaşım
Konuşmacı-Emre Akkuş
Konuşmacı-Cenk Murat Yazıcı
12:10:00 - 12:55:00
1 Kasım 2018 , 12:55:00 - 13:40:00, SALON A
ÖĞLE YEMEĞİ
1 Kasım 2018 , 13:40:00 - 14:25:00, SALON A
UYDU SEMPOZYUMU II: Astellas
Betmiga 50 mg aşırı aktif mesane tedavisinde bardağın dolu tarafı
Konuşmacı-Tufan Tarcan
Konuşmacı-Oktay Demirkesen
Konuşmacı-John Heesakkers
13:40:00 - 14:25:00
1 Kasım 2018 , 14:25:00 - 16:00:00, SALON A
SOCIETY INTERNATIONALE D’UROLOGY ve ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ ORTAK ÜRETRA DARLIĞI KURSU
Oturum Başkanı-Zafer Aybek Oturum Başkanı-Bülent Önal
Açılış Konuşmaları
Konuşmacı-Şaban Sarıkaya
Konuşmacı-Sanjay Balvant Kulkarni
14:25:00 - 14:35:00
Üretral darlıkta endoskopik tedavi
Konuşmacı-Ömer Gülpınar
14:35:00 - 14:50:00
Akut üretral travmada güncel yaklaşım
Konuşmacı-Paksi Satyagraha
14:50:00 - 15:10:00
Bulbar üretroplastide transekte etmeden yaklaşım
Konuşmacı-Paksi Satyagraha
15:10:00 - 15:25:00
Panüretral darlıklarda tedavi
Konuşmacı-Sanjay Balvant Kulkarni
15:25:00 - 15:45:00
KAHVE ARASI
15:45:00 - 16:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:25:00, SALON A
SOCIETY INTERNATIONALE D’UROLOGY ve ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ ORTAK ÜRETRA DARLIĞI KURSU
Oturum Başkanı-Oktay Demirkesen Oturum Başkanı-Bülent Alıcı
Posterior üretral darlıklarda cerrahi tedavi
Konuşmacı-Sanjay Balvant Kulkarni
16:00:00 - 16:20:00
Definitif perineal üretrostominin yeri
Konuşmacı-Justin Chee
16:20:00 - 16:35:00
Üretral darlıklar ve artifisiyel üriner sfinkter yerleştirilmesi
Konuşmacı-Ali Ersin Zümrütbaş
16:35:00 - 16:50:00
Kadın üretral darlıklarında cerrahi tedavi
Konuşmacı-Justin Chee
16:50:00 - 17:10:00
Radyoterapi ve prostatektomi sonrası üretral darlıklarda tedavi
Konuşmacı-Justin Chee
17:10:00 - 17:30:00
Üretral darlıklarda cerrahi tedavi: Olgu tartışması
Konuşmacı-Justin Chee
Konuşmacı-Paksi Satyagraha
Moderatör-Sanjay Balvant Kulkarni
17:30:00 - 18:25:00
1 Kasım 2018 , 13:00:00 - 13:45:00, SALON B
Asistan Bilgi Yarışması I
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON B
KURS I- SEMI-LIVE LAPAROSKOPİ KURSU
Laparoskopik Nefrektomide İncelikler
Konuşmacı-Yakup Kordan
16:00:00 - 18:00:00
Robotik vs Konvansiyonel Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
Konuşmacı-Ender Özden
Konuşmacı-Cenk Yücel Bilen
16:00:00 - 18:00:00
1 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON B
Video Sunum I (VS 1-7)
Oturum Başkanı-Cem Akbal Oturum Başkanı-Hüseyin Tarhan
VS-01 - GANGLİONÖROMA; 14 YAŞ ÇOCUK HASTADA LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ
Bildiri-Mehmet Serkan Özkent
18:00:00 - 19:00:00
VS-02 - ÇAPRAZLAYAN DAMARI OLAN 2 OLGUDA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK TRANSMEZOKOLİK PİYELOPLASTİ : VİDEO SUNUM
Bildiri-Serhat Gürocak
18:00:00 - 19:00:00
VS-03 - PEDİATRİK HASTADA ATNALI BÖBREKTE LAPAROSKOPİK TRANSMEZOKOLİK BASİT NEFREKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
VS-04 - KADAVERİK EN BLOC BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI MASİF ÜRETER NEKROZU GELİŞEN PEDİATRİK HASTADA ALICININ KENDİ ÜRETERİNİ KULLANARAK ÜRETEROÜRETEROSTOMİ
Bildiri-Çağrı Akpınar
18:00:00 - 19:00:00
VS-05 - Robotik parsiyel nefrektomi eğitiminde pulsatil organ perfüzyoz sistemleri
Bildiri-Cem Başataç
18:00:00 - 19:00:00
VS-06 - Atnalı Böbrekli Çocuk Hastada Sol Böbrek Taşı: Sol Transmezokolik Laparoskopik Piyelolitotomi
Bildiri-İsmail Beşer
18:00:00 - 19:00:00
VS-07 - Pediatrik Hastada Transmezokolik Robot Yardımlı Laparoskopik Vascular Hitch Tekniği
Bildiri-Birgi Ercili
18:00:00 - 19:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON C
KURS–II-ÜROONKOLOJİ MESANE KANSERİ
Oturum Başkanı-Sümer Baltacı Oturum Başkanı-Yaşar Bedük
Her Yönüyle Radikal Sistektomi
Konuşmacı-Ferruh Akay
16:00:00 - 18:00:00
İntravezikal tedavilerde yan etkilerin yönetimi
Konuşmacı-Yavuz Akman
16:00:00 - 18:00:00
KIOMK Risk gruplarına göre tedavi kararı
Konuşmacı-İlker Tınay
16:00:00 - 18:00:00
KIOMK tanı ve prognostik faktörler
Konuşmacı-Bülent Günlüsoy
16:00:00 - 18:00:00
Varyant Histoloji ve tedavi prensipleri
Konuşmacı-Murat Koşan
16:00:00 - 18:00:00
1 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON C
Video Sunum II (VS 8-14)
Oturum Başkanı-Ali Kayıkçı Oturum Başkanı-Barbaros Başeskioğlu
VS-08 - EKTOPİK BÖBREĞİ OLAN ÇOCUK HASTADA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ
Bildiri-Muzaffer Tansel Kılınç
18:00:00 - 19:00:00
VS-09 - Bukkal Mukozal Greft ile Üretroplasti
Bildiri-Tarık Yonguç
18:00:00 - 19:00:00
VS-10 - ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASI GELİŞEN ÜRETRA YARALANMASINDA BUKKAL MUKOZAL TÜP ÜRETROPLASTİ VE ÜRETRAL STENT UYGULAMASI
Bildiri-Mesut Gürdal
18:00:00 - 19:00:00
VS-11 - Çalışmayan Artifisyel Üriner Sfinkter Sonrası Male Sling Uygulanması
Bildiri-Tarık Yonguç
18:00:00 - 19:00:00
VS-12 - ANASTOMOTİK ÜRETROPLASTİ SONRASI AYNI SEANSTA PENİL PROTEZ VE ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER UYGULAMASI
Bildiri-Kürşat Küçüker
18:00:00 - 19:00:00
VS-13 - HİPOSPADİAS CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN ÜRETRA DARLIĞINDA BUKKAL MOKOZA ÜRETROPLASTİ
Bildiri-Yusuf Özlülerden
18:00:00 - 19:00:00
VS-14 - ÇAPRAZLAYAN DAMAR BASISINA SEKONDER ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIKLARINDA LAPAROSKOPİK VASKÜLER HİTCH TEKNİĞİ
Bildiri-Ahmet Şahan
18:00:00 - 19:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 17:00:00, SALON D
Sözlü Sunum - I (SS 1-12)
Oturum Başkanı-Özgür Yaycıoğlu Oturum Başkanı-Ahmet Cihan
SS-001 - LAPAROSKOPİK BÖBREK NAKLİ; İLK BAKIŞ
Bildiri-Murat Gülşen
16:00:00 - 17:00:00
SS-002 - Domuz modelinde robotik subtotal histerektomi ve sakrokolpopeksi
Bildiri-Cem Başataç
16:00:00 - 17:00:00
SS-003 - ADÖLESAN VARİKOSEL ONARIMI SONRASI REKÜRRENS NASIL TANIMLANMALI? POSTOPERATİF RETROGRAD AKIM VARLIĞINDA NE YAPILMALI?
Bildiri-Barış Esen
16:00:00 - 17:00:00
SS-004 - Benign Prostat Hiperplazisi nedeniyle Bipolar TURP ve Monopolar TURP Yapılan Hastaların Karşılaştırılması
Bildiri-Mustafa Erkoç
16:00:00 - 17:00:00
SS-005 - Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubu Noktüri Çalışması Sonuçları
Bildiri-Ozan Bozkurt
16:00:00 - 17:00:00
SS-006 - Beta-bloker kullanımının noktüri ve diğer alt üriner sistem semptomlarıyla ilişkisi, Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubunun çok-merkezli prospektif klinik çalışması
Bildiri-Fuat Kızılay
16:00:00 - 17:00:00
SS-007 - Venöz Tümör Trombüsünün Eşlik Ettiği Böbrek Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
Bildiri-Ahmet Gürbüz
16:00:00 - 17:00:00
SS-008 - VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ: ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞENLER
Bildiri-Taner Ceylan
16:00:00 - 17:00:00
SS-009 - El Yardımlı Laparoskopik Donör Nefektomi: İlk 1250 Vaka Sonrasında Neler Öğrendik?
Bildiri-Emre Arpalı
16:00:00 - 17:00:00
SS-010 - Ürolojide kolay erişilebilir, güncel ve standart E-Öğrenme eğitim modeli: Araştırma Görevlisi Eğitim Programı (AGEP)
Bildiri-Volkan Şen
16:00:00 - 17:00:00
SS-011 - Canlı vericilerdeki asemptomatik Böbrek Taşları: Nakil sonrası konservatif tedavi sonuçları
Bildiri-Mehmet Sarıer
16:00:00 - 17:00:00
SS-012 - Tekirdağ İlindeki Üroloji Uzmanlarının Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme ve Metafilaksiye Yaklaşımları
Bildiri-Fatih Sahin
16:00:00 - 17:00:00
1 Kasım 2018 , 17:00:00 - 18:00:00, SALON D
Sözlü Sunum - II (SS 13-24)
Oturum Başkanı-Ali Ulvi Önder Oturum Başkanı-Metin Hasçiçek
SS-013 - Retzius Koruyucu Yaklaşımla Robotik Yardımlı Radikal Prostatektomi Erken Dönem Sonuçlarımız
Bildiri-Bora Özveren
16:00:00 - 17:00:00
SS-014 - Transüretral Mesane Tümör Rezeksiyonu Sonrası Üst Üriner Sistem Tümör Gelişimi İçin Risk Faktörleri; Intraoperatif DJ Stent Yerleştirilmesi Riski Arttırır Mı?
Bildiri-Barış Esen
16:00:00 - 17:00:00
SS-015 - PROSTAT KANSERİ TANISINDA MR-USG FÜZYON BİYOPSİSİ İLE STANDARD TRANSREKTAL BİYOPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Ahmet Güdeloğlu
16:00:00 - 17:00:00
SS-016 - Pediatrik Yaş Grubunda Mesane Ürotelyal Neoplazileri: Tek Merkez Olgu Serisi ve Deneyimlerimiz
Bildiri-Aykut Aykaç
16:00:00 - 17:00:00
SS-017 - Karşı Testisi Normal Germ Hücreli Tümörlerde Organ Koruyucu Cerrahinin Etkinliğinin Araştırılması: Radikal Orşiektomi Sonrası Çok Merkezli Bench Çalışması
Bildiri-Tayyar Alp Özkan
16:00:00 - 17:00:00
SS-018 - KASA İNVAZE MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TECRÜBESİ
Bildiri-Elnur Allahverdiyev
16:00:00 - 17:00:00
SS-019 - HİLER KİTLELER, LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİYE ENGEL Mİ?
Bildiri-Murat Gülşen
16:00:00 - 17:00:00
SS-020 - MR KOGNİTİF BİYOPSİNİN RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALİ GLEASON SKORLARINI ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ: OMÜ DENEYİMİ
Bildiri-Murat Gülşen
16:00:00 - 17:00:00
SS-021 - PREOPERATİF NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ MESANE TÜMÖRÜNÜN EVRE VE DERECESİNİ TESPİTİNDEKİ PREDİKTİF DEĞERİ
Bildiri-Semih Tangal
16:00:00 - 17:00:00
SS-022 - Radikal prostatektomi uygulanan lokal ileri prostat kanserlerinde TMPRSS2-ERG füzyonu ve KLK3 mRNA seviyesinin biyokimyasal rekürrens ile ilişkisi: İlk sonuçlarımız
Bildiri-Onur Kaygısız
16:00:00 - 17:00:00
SS-023 - Prostat kanserli hastaların primer evrelemesinde Ga-68 PSMA PET/BT’ nin katkısı: İlk klinik deneyimlerimiz
Bildiri-Sibel Uçak Semirgin
16:00:00 - 17:00:00
SS-024 - Düşük Dereceli İnvaziv Olmayan Papiller Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nüks ve Diğer Patolojik Lezyonların Görülmesinin p53 ve Ki67 ile İlişkisi:41 Olguluk Deneyimimiz
Bildiri-Ahmet Güzel
16:00:00 - 17:00:00
1 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON D
Video Sunum III (VS 15-21)
Oturum Başkanı-Erdal Kukul Oturum Başkanı-Salih Alar
VS-15 - ICG YARDIMLI ROBOTİK PYELOPLASTİ
Bildiri-Turan Mammadaliyev
18:00:00 - 19:00:00
VS-16 - Robot yardımlı transvezikal vezikovaginal fistül onarımı
Bildiri-Uğur Tolga Şen
18:00:00 - 19:00:00
VS-17 - Morbid obez hastada multiple kalisiyel taşların tedavisinde endoskopik kombine intrarenal cerrahi
Bildiri-Adnan Gücük
18:00:00 - 19:00:00
VS-18 - Üreter Taşına Bağlı Non-Fonksiyone Atnalı Böbrekte Laparoskopik Sağ Heminefrektomi
Bildiri-Ramazan İnan
18:00:00 - 19:00:00
VS-19 - PELVİK EKTOPİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİK DESTEKLİ MİNİ-PCNL OPERASYONU
Bildiri-Adem Sancı
18:00:00 - 19:00:00
VS-20 - SOL BÖBREKTE ÇOKLU TAŞ OLGUSUNDA F-URS İLE KOMBİNE MİNİ-PNL OPERASYONU
Bildiri-Adem Sancı
18:00:00 - 19:00:00
VS-21 - Büyük Prostatlı ve Orta Loblu Hastada Perineal Yaklaşımla Robot Yardımlı Laparoskopik Prostatektomi
Bildiri-Ramazan Ugur
18:00:00 - 19:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON E
KURS–III- ANDROLOJİ-REKONSTRÜKSİYON
Moderatör-Emre Akkuş
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital lezyonlar
Konuşmacı-Müge Özden
16:00:00 - 18:00:00
Genital Herpes ve tedavisi
Konuşmacı-Hamdi Özkara
16:00:00 - 18:00:00
Penil protez cerrahisi ve komplikasyonları
Konuşmacı-David Ralph
16:00:00 - 18:00:00
Peyronie Cerrahisi
Konuşmacı-Emre Akkuş
16:00:00 - 18:00:00
1 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON E
Video Sunum IV (VS 22-28)
Oturum Başkanı-Yıldırım Bayazıt Oturum Başkanı-Zafer Sınık
VS-22 - FEOKROMASİTOMALI HASTADA SAĞ LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ
Bildiri-Resul Çiçek
18:00:00 - 19:00:00
VS-23 - Retzius Koruyucu Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Bildiri-Mahmut Ekrem İslamoğlu
18:00:00 - 19:00:00
VS-24 - LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİ İLE EŞ ZAMANLI ENDOSKOPİ YARDIMLI LAPAROSKOPİK PİYELOLİTOTOMİ VAKASI
Bildiri-Mehmet Hamza Gültekin
18:00:00 - 19:00:00
VS-25 - ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATINDA ICG YARDIMLI LENF NODU DİSEKSİYONU
Bildiri-Tarık Asi
18:00:00 - 19:00:00
VS-26 - BİLATERAL BÜYÜK BÖBREK KİTLESİ OLAN HASTADA UYGULANAN LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
Bildiri-Yusuf Şenoglu
18:00:00 - 19:00:00
VS-27 - RETROPERİTONEAL ALANDA 6 CM UZUNLUĞUNDA KİTLESİ OLAN TESTİS TÜMÖRLÜ HASTADA UYGULANAN LAPAROSKOPİK RPLND
Bildiri-Yusuf Şenoğlu
18:00:00 - 19:00:00
VS-28 - Robotik Radikal Prostatektomide Atermal Klipsiz Sinir Koruma Yöntemi
Bildiri-Mustafa Bilal Tuna
18:00:00 - 19:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON F
KURS–IV- ÇOCUK ÜROLOJİSİ
İşeme disfonksiyonlu çocuğa yaklaşım
Moderatör-Bülent Önal
Konuşmacı-Cem Akbal
Konuşmacı-Serhat Gürocak
16:00:00 - 16:40:00
VUR’da modern tedavi yaklaşımı
Moderatör-Serdar Tekgül
Konuşmacı-Mesut Pişkin
Konuşmacı-Hüseyin Tarhan
16:40:00 - 17:20:00
İnmemiş testis
Moderatör-Hasan Serkan Doğan
Konuşmacı-Fatih Çanaklı
Konuşmacı-Onur Kaygısız
17:20:00 - 18:00:00
1 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON F
Video Sunum V (VS 29-35)
Oturum Başkanı-Aydın Yenilmez Oturum Başkanı-Sabri Doğan Tok
VS-29 - Retzius-Koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi tekniği
Bildiri-Bora Özveren
18:00:00 - 19:00:00
VS-30 - MESANE DİVERTİKÜLÜ VE PROSTAT ADENOKARSİNOMU OLAN HASTADA ROBOTİK RADİKAL DİVERTİKÜLEKTOMİ +PROSTATEKTOMİ CERRAHİSİ
Bildiri-Muhammed Arif İbiş
18:00:00 - 19:00:00
VS-31 - Robotik intrakorporeal ileal kondüit
Bildiri-Doğukan Sökmen
18:00:00 - 19:00:00
VS-32 - İNDOSİYANİN GREEN YARDIMLI LAPAROSKOPİK PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
VS-33 - Laparoskopik Cerrahi Yardımlı Erkekten Kadına Cinsiyet Değişikliği Operayonu
Bildiri-Farid Mıkayılov
18:00:00 - 19:00:00
VS-34 - PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA ROBOTİK SAKROKOLPOPEKSİ CERRAHİSİ
Bildiri-Muhammed Arif İbiş
18:00:00 - 19:00:00
VS-35 - Transeksiyonsuz Anastomik Bulbar Üretroplasti
Bildiri-Fatih Sandıkçı
18:00:00 - 19:00:00
1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:30:00, SALON G
KURS V-Üroselfie Kursu
Moderatör-Ahmet Güdeloğlu
Açılış
Konuşmacı-Şaban Sarıkaya
16:00:00 - 16:05:00
Üropedia'nın katılımcılardan beklentisi
Konuşmacı-Adil Esen
16:05:00 - 16:10:00
Video düzenlemede bilinmesi gereken temel kavramlar (Videoların kabul edilebilirliğini artıracak ipuçları)
Konuşmacı-Ahmet Güdeloğlu
16:10:00 - 16:30:00
Pratik Eğitim
Konuşmacı-Ulaş Sağlık
16:30:00 - 18:00:00
Video düzenlemedeki hukuki yükümlülükler
Konuşmacı-Abdullah Hızal
18:00:00 - 18:15:00
Sosyal medya videolarında dikkat edilmesi gerekenler
Konuşmacı-Fırat Kaya
18:15:00 - 18:30:00
2 Kasım 2018 , 08:00:00 - 10:20:00, SALON A
OTURUM – III
Oturum Başkanı-Yaşar Bedük Oturum Başkanı-Kamuran Bircan
KONFERANS: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Güncel Tedavi
Konuşmacı-Bülent Akdoğan
08:00:00 - 08:15:00
KONFERANS: Kompleks retrograd intrarenal cerrahide intrarenal basıncın önemi
Konuşmacı-Anup Patel
08:15:00 - 08:35:00
KONFERANS: Falloplasti ve penis transplantasyonu
Konuşmacı-David Ralph
08:35:00 - 08:55:00
KONFERANS: AUSS ve Mikrobiyoma
Konuşmacı-John Heesakkers
08:55:00 - 09:10:00
KONFERANS: Multiparametrik MRI prostat kanserinde neleri değiştirdi?
Konuşmacı-Cenk Yücel Bilen
09:10:00 - 09:25:00
PANEL – II Olgular Eşliğinde Böbrek Tümörleri
Moderatör-Süleyman Ataus
Panelist-Aydın Mungan
Panelist-Barış Kuzgunbay
Panelist-Nihat Karakoyunlu
09:25:00 - 09:45:00
Üretral darlık tedavisindeki yenilikler nelerdir?
Moderatör-Sanjay Balvant Kulkarni
Panelist-Paksi Satyagraha
Panelist-Justin Chee
09:45:00 - 10:05:00
KAHVE ARASI
10:05:00 - 10:25:00
2 Kasım 2018 , 10:25:00 - 11:45:00, SALON A
OTURUM - IV
Oturum Başkanı-Levent Türkeri Oturum Başkanı-Rasin Özyavuz
KONFERANS: Kas invaziv mesane kanserinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu stratejilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Konuşmacı-Theo De Reijke
10:25:00 - 10:45:00
KONFERANS: Prostat kanserinde fokal tedavi: Güncelleme
Konuşmacı-Xavier Cathelineau
10:45:00 - 11:05:00
KONFERANS: IVF çağında erkek infertilitesinde varikoselin güncellenen önemi
Konuşmacı-Emre Bakırcıoğlu
Konuşmacı-Tahsin Turunç
11:05:00 - 11:25:00
KONFERANS: Mesane kanserinin klonal evrimi
Konuşmacı-Peter Albers
11:25:00 - 11:45:00
2 Kasım 2018 , 11:45:00 - 12:10:00, SALON A
ÇAPRAZ ATEŞ I-Ta,T1 HG tümörlerde kas dokusu varsa re-TUR’a gerek yoktur - vardır
Moderatör-Sümer Baltacı
Değildir
Konuşmacı-Can Öbek
Konuşmacı-Taner Divrik
11:45:00 - 12:10:00
Yeterlidir
Konuşmacı-Özgür Yaycıoğlu
11:45:00 - 12:10:00
2 Kasım 2018 , 12:10:00 - 12:55:00, SALON A
UYDU SEMPOZYUMU III: Lilly
ED ve BPH hastasiyla diyalog kurmanin yolları
Konuşmacı-Bülent Alıcı
Konuşmacı-Obengül Ejder
12:10:00 - 12:55:00
2 Kasım 2018 , 12:55:00 - 14:00:00, SALON A
CANLI CERRAHİ Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
Moderatör-Ömer Demir Cerrah-Ender Özden Cerrah-Ahmet Güdeloğlu
2 Kasım 2018 , 14:00:00 - 14:45:00, SALON A
Kubilay İnci Özel Oturumu
Oturum Başkanı-Ali Ergen Jüri Üyeleri-İlhan Çelebi Jüri Üyeleri-Ahmet Erözenci Jüri Üyeleri-Ferruh Zorlu Jüri Üyeleri-Üstünol Karaoğlan Jüri Üyeleri-Giray Karalezli Jüri Üyeleri-Yener Gültekin
2 Kasım 2018 , 14:45:00 - 15:30:00, SALON A
UYDU SEMPOZYUM IV: Recordati
Moderatör-Bedreddin Seçkin
AAM'de hasta odaklı tedavi: Çift etkili antimuskarinikler
Konuşmacı-Tufan Tarcan
Konuşmacı-Zafer Aybek
14:45:00 - 15:30:00
2 Kasım 2018 , 15:30:00 - 16:30:00, SALON A
Sözlü Sunum - III (SS 25-36)
Oturum Başkanı-Hakan Özkardeş Oturum Başkanı-İlker Şen
SS-025 - Semptomatik Alt-pol Dışı 20 mm’den Küçük Böbrek Taşı Olan Hastaların Bilgilendirilme Sürecinde Yeni Bir Karar Kılavuzunun Rolü: Randomize Prospektif Bir Çalışma
Bildiri-Mehmet İlker Gökçe
15:30:00 - 16:30:00
SS-026 - Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Alt İdrar Yolu Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler
Bildiri-İdris Nas
15:30:00 - 16:30:00
SS-027 - Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve Retropubik Radikal Prostatektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Kontinans Durumlarının Karşılaştırılması
Bildiri-Fuat Kızılay
15:30:00 - 16:30:00
SS-028 - Yaş gruplarına göre noktüri özelliklerinin değerlendirilmesi: Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubunun çok-merkezli prospektif klinik çalışması
Bildiri-Bora İrer
15:30:00 - 16:30:00
SS-029 - MULTİPLE SKLEROZA BAĞLI GELİŞEN NÖROJENİK AŞIRI AKTİF MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILAN PERKÜTAN POSTERİOR TİBİAL SİNİR STİMÜLASYONUNUN 24 AYLIK UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Bildiri-Mehmet Sevim
15:30:00 - 16:30:00
SS-030 - BOYUT ÖNEMLİ Mi? : LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ
Bildiri-Mehmet Necmettin Mercimek
15:30:00 - 16:30:00
SS-031 - Noktüri & Polifarmasi İlişkisi, Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubunun çok-merkezli prospektif klinik çalışması
Bildiri-Volkan Şen
15:30:00 - 16:30:00
SS-032 - SANAL GERÇEKLİĞİN ÜROLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİNDE YERİ
Bildiri-Hüseyin Eren
15:30:00 - 16:30:00
SS-033 - Aşırı aktif mesaneli hastalarda mikroRNA’lar
Bildiri-Kürşat Küçüker
15:30:00 - 16:30:00
SS-034 - THE EFFECT OF METFORMIN ON HISTOLOGIC CHANGES AND SPERMATOGENESIS IN THE TESTIS VARICOCELE MODEL OF ADOLESCENT RATS
Bildiri-Erkan Erdem
15:30:00 - 16:30:00
SS-035 - THE EFFECT OF METFORMIN ON SPERMATOGENESIS IN THE TESTIS TORSION-DETORSION MODEL OF ADOLESCENT RATS
Bildiri-Erkan Erdem
15:30:00 - 16:30:00
SS-036 - Mesanenin Vasküler Beslenmesindeki Azalma Mesane Ağrı Sendromu İçin Etiyolojik Faktör Olabilir mi?
Bildiri-Murat Akgül
15:30:00 - 16:30:00
2 Kasım 2018 , 16:30:00 - 17:30:00, SALON A
Sözlü Sunum - IV (SS 37-48)
Oturum Başkanı-Hasan Serkan Doğan Oturum Başkanı-Levent Kireççi
SS-037 - Diyabetik Ratlarda Liraglutide Tedavisinin Erektil Fonksiyonlara Etkisi
Bildiri-Ege Can Şerefoğlu
16:30:00 - 17:30:00
SS-038 - Sistemik hastalık, Komorbidite ve Periferal Ödemin Varlığına Göre Noktüri Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubunun çok-merkezli prospektif klinik çalışması
Bildiri-Önder Çinar
16:30:00 - 17:30:00
SS-039 - ÇOCUKLARDA PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA SEMİ-RİJİT ÜRETEROSKOPİ İLK VE EN İYİ SEÇENEK DEĞİLDİR.
Bildiri-Burak Çıtamak
16:30:00 - 17:30:00
SS-040 - GEÇİCİ ÜRETEROKÜTANOSTOMİ: DAHA SIK AKLA GELMESİ GEREKEN BİR YöNTEM
Bildiri-Burak Çıtamak
16:30:00 - 17:30:00
SS-041 - ÇOCUK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ HASTALARINDA TAŞSIZLIK VE KOMPLİKASYON ORANLARINI ÖNGÖRMEK İÇİN BASİT VE YENİ BİR PREOPERATİF NOMOGRAM: TAŞ-BÖBREK SKORU
Bildiri-Burak Çıtamak
16:30:00 - 17:30:00
SS-042 - EAU KILAVUZLARI TEMELİNDE VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIM:ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Bildiri-Eda Tokat
16:30:00 - 17:30:00
SS-043 - ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİKRO-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZDEN PROSPEKTİF RANDOMİZE ÇALIŞMANIN İLK SONUÇLARI
Bildiri-Tarık Jamal Abdeljaber Asi
16:30:00 - 17:30:00
SS-044 - ÇOCUKLARDA KONVENSİYONEL LAPAROSKOPİK VE MİNİLAPARASKOPİK PYELOPLASTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Murat Gülşen
16:30:00 - 17:30:00
SS-045 - The Prevalence of Urinary Tract Infection Following Flexible Ureterenoscopy and The Associated Risk Factors
Bildiri-Barbaros Başeskioğlu
16:30:00 - 17:30:00
SS-046 - Prostat adenokarsinom ve prostat hiperplazisinden alınan doku örneklerinde endokanın immünohistokimyasal ekspresyonu: Karşılaştırmalı retrospektif bir çalışma.
Bildiri-Mümtaz Dadalı
16:30:00 - 17:30:00
SS-047 - TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON KULLANAN ADÖLESAN HASTALARDA UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİVARİABLE ANALİZİ; ÜROLOJİK YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ÖNEMLİ BİR BAŞLIK
Bildiri-Çağrı Akpınar
16:30:00 - 17:30:00
SS-048 - Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisinin Etkinliği
Bildiri-Niyazi Levent Türkeri
16:30:00 - 17:30:00
2 Kasım 2018 , 17:30:00 - 18:30:00, SALON A
Video Sunum - VI (VS 36-42)
Oturum Başkanı-Şahin Kabay Oturum Başkanı-Ahmet Erbağcı
VS-36 - Dorsal bukkal mukozal greft ile tek aşamalı üretroplasti
Bildiri-Vahid Talha Solak
17:30:00 - 18:30:00
VS-37 - MULTİSEGMENT ANTERİOR ÜRETRA DARLIĞINDA KOMBİNE VENTRAL ONLAY VE DORSAL İNLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ
Bildiri-Ozan Bozkurt
17:30:00 - 18:30:00
VS-38 - PELVİK FRAKTÜR İLE İLİŞKİLİ POSTERİOR ÜRETRA YARALANMASINDA ANASTOMOTİK ÜRETROPLASTİ TEKNİĞİMİZ
Bildiri-Ozan Bozkurt
17:30:00 - 18:30:00
VS-39 - Uzun segment üretra darlığında ventral onlay bukkal mukoza greft yöntemi ile üretroplasti
Bildiri-Ozan Bozkurt
17:30:00 - 18:30:00
VS-40 - TEKRARLAYAN PENİL ÜRETRA DARLIĞINDA DORSAL INLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ (ASOPA) TEKNİĞİ
Bildiri-Ozan Bozkurt
17:30:00 - 18:30:00
VS-41 - Transvajinal Yerleştirilen Allograft: Laparoskopik Böbrek Nakli
Bildiri-Murat Gülşen
17:30:00 - 18:30:00
VS-42 - Robot Yardımlı Heminefrektomi: Olgu sunumu
Bildiri-Sami Berk Özden
17:30:00 - 18:30:00
2 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON B
PRATİK KURS – I -MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ - Minimal İnvaziv BPH Tedavisinde altın standart nedir?
Oturum Başkanı-Cem Güler
Ablasyon
Konuşmacı-Bora Özveren
07:00:00 - 07:45:00
Enükleasyon
Konuşmacı-Cenk Acar
07:00:00 - 07:45:00
TURP
Konuşmacı-Hasan Erdal Doruk
07:00:00 - 07:45:00
2 Kasım 2018 , 13:15:00 - 14:00:00, SALON B
Asistan Bilgi Yarışması II
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON B
KURS–VI MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu: Beklentiler & Gerçekler
Oturum Başkanı-Bora Küpeli
Fleksibl URS ve intrakorporeal kırıcılar: enstrüman seçimi, uzun kullanım ömrü için ipuçları
Konuşmacı-Yakup Bostancı
16:00:00 - 18:00:00
Komplikasyonlar: tanı, önleme ve tedavisi
Konuşmacı-Selçuk Keskin
16:00:00 - 18:00:00
Teknik prensipler: Nasıl yapıyorum?
Konuşmacı-Barbaros Başeskioğlu
16:00:00 - 18:00:00
Videolar eşliğinde olgu tartışması
Konuşmacı-Yakup Bostancı
Konuşmacı-Barbaros Başeskioğlu
Konuşmacı-Selçuk Keskin
16:00:00 - 18:00:00
2 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON C
PRATİK KURS – II ÜROONKOLOJİ
Açık/Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Nasıl Yapıyorum
Oturum Başkanı-Cavit Can
Oturum Başkanı-Gökhan Toktaş
Panelist-Uğur Altuğ
Panelist-Uğur Mungan
07:00:00 - 07:45:00
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON C
KURS–VII ÜROONKOLOJİ PROSTAT KANSERİ
Oturum Başkanı-Çağ Çal Oturum Başkanı-Ferruh Zorlu
Aktif İzlem – Neden önemli, kime ve nasıl uygulanmalı?
Konuşmacı-Fehmi Narter
16:00:00 - 18:00:00
İdeal radikal prostatektomi nasıl olmalı
Konuşmacı-Ali Tekin
16:00:00 - 18:00:00
Prostat kanserinde evreleme nasıl yapılmalı
Konuşmacı-Yılören Tanıdır
16:00:00 - 18:00:00
Radikal prostatektomi sonrası adjuvan/kurtarma radyoterapisi: kime, ne zaman ve nasıl?
Konuşmacı-Deniz Yalman
16:00:00 - 18:00:00
Tanıda PSA ve görüntüleme
Konuşmacı-Tayyar Alp Özkan
16:00:00 - 18:00:00
Yüksek riskli lokalize/lokal ileri hastalıkta cerrahinin rolü
Konuşmacı-Talha Müezzinoğlu
16:00:00 - 18:00:00
2 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON D
PRATİK KURS – III KONTİNANS VİDEOLAR EŞLİĞİNDE ÜROLOJİDE BOTULİNUM NÖROTOKSİN UYGULAMALARI
Panelist-Sinharib Çitgez Panelist-Ali Furkan Batur Moderatör-Gökhan Temeltaş
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON D
KURS–VIII KONTİNANS Nörojenik alt üriner sistem semptomlarına güncel yaklaşımlar
Oturum Başkanı-Nihat Arıkan Oturum Başkanı-Gökhan Temeltaş
Nörojenik Alt Üriner Sistem Bozuklukları: Ne Zaman Mesane Büyütme Ameliyatlarını Uyguluyorum?
Konuşmacı-Gökhan Temeltaş
16:00:00 - 17:00:00
Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozuklukları Uzun Dönem Komplikasyonları
Konuşmacı-Aydın Yenilmez
16:00:00 - 17:00:00
Nörojenik alt üriner sistem semptomlarına yaklaşımda nörostimulasyonun rolü
Konuşmacı-John Heesakkers
16:00:00 - 17:00:00
Dirençli aşırı aktif mesane tedavisinde neredeyiz?
Oturum Başkanı-Zafer Aybek
Panelist-Şahin Kabay
Panelist-Mesut Gürdal
17:00:00 - 18:00:00
2 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON E
PRATİK KURS - IV ANDROLOJİ NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİDE SPERM ELDE ETME YÖNTEMLERİ (CERRAHİ TEKNİKLER, MICROTESE)
Konuşmacı-Serkan Deveci Konuşmacı-Emre Bakırcıoğlu
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON E
KURS–IX ANDROLOJİ-REKONSTRÜKSİYON
Oturum Başkanı-Bülent Alıcı Oturum Başkanı-Şaban Doran
Alt üriner sistem semptomları ve ED
Konuşmacı-Tahir Turan
16:00:00 - 18:00:00
Erkeğin yaşlanmasını durdurabilir miyiz?
Konuşmacı-İyimser Üre
16:00:00 - 18:00:00
Erkek infertilitesinde Medikal Tedavi
Konuşmacı-Tahsin Turunç
16:00:00 - 18:00:00
Onkofertilite
Konuşmacı-Emre Bakırcıoğlu
16:00:00 - 18:00:00
Prostat kanseri sonrası cinsellik ve penil rehabilitasyon
Konuşmacı-Ümit Gül
16:00:00 - 18:00:00
Spermin değerlendirilmesinde DNA hasarı testi: Ne zaman kime istenmeli, tedavi ne olmalı?
Konuşmacı-Aslı Öcal
16:00:00 - 18:00:00
Varikoselin tedavisinde güncel yaklaşımlar
Konuşmacı-Hasan Deliktaş
16:00:00 - 18:00:00
2 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON E
ANDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
Oturum Başkanı-Hamdi Özkara Oturum Başkanı-Tahsin Turunç
Cinsel fonksiyon bozukluğu dışı nedenlerle üroloji polikliniğine başvuran 50 yaş ve üzeri erkeklerde hipogonadizm prevalansı
Konuşmacı-Bahadır Şahin
18:00:00 - 18:15:00
Androjen baskılama tedavisinin sonucu olarak hipogonadism saptanan prostat kanserli hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
Konuşmacı-Önder Çınar
18:15:00 - 18:30:00
Benign prostat hipertrofisi tanısı ile Silodosin tedavisi başlanan hastalarda ereksiyon kalitesi ve boşalma süresi ile ilişkili cinsel işlevlerin retrospektif değerlendirilmesi
Konuşmacı-Ahmet Cihan
18:30:00 - 18:45:00
Çok merkezli yapılması planlanan projelerin değerlendirilmesi
Konuşmacı-Androloji Grubu
18:45:00 - 19:00:00
2 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON F
PRATİK KURS – V ÇOCUK ÜROLOJİSİ Distal Hipospadias
Oturum Başkanı-Reşit Tokuç Panelist-Berk Burgu Panelist-Rüknettin Aslan
2 Kasım 2018 , 15:30:00 - 16:30:00, SALON F
Sözlü Sunum - V (SS 49-68)
Oturum Başkanı-Hamit Ersoy Oturum Başkanı-Sadık Görür
SS-049 - Koroner Arter Hastalığı Tedavisinde By-pass Operasyonu ve Stent Uygulanmasının IIEF-5 Skorlaması ile Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Sonuca Etkisi
Bildiri-Mehmet Yılmaz
15:30:00 - 16:30:00
SS-050 - Hiperbarik oksijen tedavisinin erektil fonksiyonlar üzerine etkisi: Prospektif klinik çalışma
Bildiri-Volkan Şen
15:30:00 - 16:30:00
SS-051 - NON-OBSTRÜKTİF AZOSPERMİLİ HASTALARDA MİKROSKOBİK TESTİKÜLER SPERM EKSTRAKSİYONU OPERASYONU ÖNCESİ SPERM BULMA İHTİMALİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
Bildiri-Yalçın Kızılkan
15:30:00 - 16:30:00
SS-052 - Erektil Disfonksiyon Hastalarında TNF-A, IGF-1 ve PLR Belirteçlerinin Tanısal Değeri
Bildiri-Oğuzhan Kutalmış Özer
15:30:00 - 16:30:00
SS-053 - Erektil Disfonksiyon ve İnsülin Direnci İlişkisi
Bildiri-Fesih Ok
15:30:00 - 16:30:00
SS-054 - KRONİK TESTİKÜLER AĞRIDA MİKRO-CERRAHİ SPERMATİK KORD DENERVASYONU
Bildiri-Meylis Artykov
15:30:00 - 16:30:00
SS-055 - İŞİTİLEBİLİR MİKRO-DOPPLER ULTRASON YARDIMLI MİKRO-CERRAHİ VARİKOSELEKTOMİ
Bildiri-Ahmet Güdeloğlu
15:30:00 - 16:30:00
SS-056 - Malignensi nedeniyle sitotoksik tedavi aldıktan sonra azospermi gelişen hastalar ile azospermik olup testis tümörü nedeniyle orşiektomi ile eş zamanlı onkoTESE yapılan hastaların değerlendirilmesi
Bildiri-Yalçın Kızılkan
15:30:00 - 16:30:00
SS-057 - Üriner sistem yaralanması bulunmayan erkeklerde konservatif tedavi edilen sakrum kırıkları sonrası erektil disfonksiyon
Bildiri-Cem İpek
15:30:00 - 16:30:00
SS-058 - Yaşam Boyu Erken Boşalma Olan Hastalarda Beyin Gri ve Beyaz Maddenin Yapısal Değişiklikleri
Bildiri-Osman Can
15:30:00 - 16:30:00
SS-059 - Penil Protez İmplantasyonu: Klinik Deneyimimiz
Bildiri-Gürkan Cesur
15:30:00 - 16:30:00
SS-060 - The Effects of Antifibrotic Agent-Pirfenidone on Penile Cavernous Function in Experimental Ischemic Priapism-Induced Rat Model.
Bildiri-Onder Cinar
15:30:00 - 16:30:00
SS-061 - Üreterorenoskopinin En Beklenmedik Ve Korkulan Komplikasyonu Üreter Avülsiyonuna Yaklaşım: Son Bir Yılda Ki 3 Vakanın Sonuçları:
Bildiri-Arif Aydın
15:30:00 - 16:30:00
SS-062 - TEKRARLAYAN ÜRETRA DARLIKLARINDA ÜRETROPLASTİ: 267 OLGUDA TEK CERRAH DENEYİMİ
Bildiri-Coşkun Şahin
15:30:00 - 16:30:00
SS-063 - PANÜRETRAL DARLIK TEDAVİSİNDE TEK SEANSTA ÇİFT BUKKAL MUZOZAL GREFT ÜRETROPLASTİ
Bildiri-Yusuf Özlülerden
15:30:00 - 16:30:00
SS-064 - Iatrojenik proksimal üreter avülsiyonu hemen sonrasında uzatılmış mesane boari flepi ile birlikte psoas hitch tekniğinin kullanımı: bir olgu sunumu
Bildiri-Kerem Teke
15:30:00 - 16:30:00
SS-065 - Erektil Disfonksiyon hastalarında Viseral Adipozite İndeksinin önemi ve avantajı nedir ?
Bildiri-Mehmet Karabakan
15:30:00 - 16:30:00
SS-066 - ERKEN BOŞALMA ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN HORMONAL DEĞERLENDİRİLMESİ
Bildiri-Şakir Ongün
15:30:00 - 16:30:00
SS-067 - Enurezis saptanan erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin sonuçları
Bildiri-Eyüp Burak Sancak
15:30:00 - 16:30:00
SS-068 - TEDAVİYE REFRAKTER MESANE AĞRI SENDROMU / İNTERTİSYEL SİSTİT HASTALARINDA ONABOTOLİNUMTOKSİNA ENJEKSİYONUN ETKİNLİĞİ
Bildiri-Muhammed Arif İbiş
15:30:00 - 16:30:00
2 Kasım 2018 , 16:30:00 - 17:30:00, SALON F
Sözlü Sunum - VI (SS 69-88)
Oturum Başkanı-Cavit Can Oturum Başkanı-Yakup Kordan
SS-069 - ÇOKLU KALİKS TAŞLARININ TEDAVİSİNDE SUPİN POZİSYONDA FLEKSİBLE URS İLE BİRLİKTE MİNİ – PCNL: ETKİN VE GÜVENLİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ
Bildiri-Adem Sancı
16:30:00 - 17:30:00
SS-070 - The impact of the anesthetic method on the outcomes of ureteroscopy for proximal ureteral stones, a multi-center study of Society of Urological Surgery-Aegean Study Group
Bildiri-Fuat Kızılay
16:30:00 - 17:30:00
SS-071 - Safety of Live Retrograde Intrarenal Surgery; Results from Society of Urological Surgery in Turkey-Stone Group (SUST-SG) Courses
Bildiri-Oktay Özman
16:30:00 - 17:30:00
SS-072 - The Effect of One Shot Multi-Access Percutaneous Nephrolithotomy on Complications
Bildiri-Erkan Arslan
16:30:00 - 17:30:00
SS-073 - Proksimal üreter taşlarında önceki ESWL tedavisinin üreterorenoskopi sonuçlarınına etkisi: ESWL sonrası URS ne zaman yapılmalı? Ürolojk Cerrahi Derneği Ege Çalışma Grubu'nun çok merkezli çalışması.
Bildiri-Bora İrer
16:30:00 - 17:30:00
SS-074 - Proksimal üreter taşlarının üreterorenoskopi ile tedavisinde kullanılan Holmium laser ve pnömatik litotriptorlerin etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması
Bildiri-Bora İrer
16:30:00 - 17:30:00
SS-075 - İnsan kadavra böbreğinde RIRS modelinde eş zamanlı kaliks basınç değerlendirmesi
Bildiri-Aykut Aykaç
16:30:00 - 17:30:00
SS-076 - RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA SPİNAL ANESTEZİ GÜVENLİ Mİ? GENEL ANESTEZİ VE SPİNAL ANESTEZİ KARŞILAŞTIRMALI RETROSPEKTİF ANALİZ
Bildiri-Aykut Aykaç
16:30:00 - 17:30:00
SS-077 - LAPAROSKOPİK POST-KEMOTERAPİ RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU: EVRE 2 TESTİS KANSERİNDE POST-KEMOTERAPİ REZİDÜ KİTLELERDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ TECRÜBESİ
Bildiri-İlker Tinay
16:30:00 - 17:30:00
SS-078 - 6 CM DEN BÜYÜK ADRENAL KİTLELERDEKİ İLK KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Mehmet Serkan Özkent
16:30:00 - 17:30:00
SS-079 - Laporoskopik Port Girişi Sırasında Yeni Bir Teknik.
Bildiri-Erdal Benli
16:30:00 - 17:30:00
SS-080 - RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE ÜRETERAL ACCESS SHEATH KULLANIMININ POSTOPERATİF TAŞSIZLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bildiri-İbrahim Goksel Arisoy
16:30:00 - 17:30:00
SS-081 - Guy ve CROES Nefrolitometrik Skorlama Sistemlerinin Tek Böbrekli Hastalarda Başarı ve Komplikasyonları Tahmin Etmekte Etkinliği. Tek Merkezli 90 Hastalık Vaka Serisi.
Bildiri-Uğur Akgün
16:30:00 - 17:30:00
SS-082 - Büyük Üreter Taşlarında Laparoskopik Transperitoneal Üreterolitotomi
Bildiri-Cemil Aydın
16:30:00 - 17:30:00
SS-083 - Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi ile Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Bildiri-Mahmut Ekrem İslamoğlu
16:30:00 - 17:30:00
SS-084 - Deneyimli Endoürologların Şok Dalga Taş Kırma Tedavisi Yaklaşımları
Bildiri-Yunus Emre Kızılkan
16:30:00 - 17:30:00
SS-085 - Kuşak farkının fleksibl URS öğrenme eğrisi üzerindeki etkileri
Bildiri-Kadir Cem Günay
16:30:00 - 17:30:00
SS-086 - TEK HEKİM FLEXİBLE URS SONUÇLARIMIZ;YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Bildiri-Recep Eryılmaz
16:30:00 - 17:30:00
SS-087 - BÖBREK VE PROXİMAL ÜRETER TAŞLARI TEDAVİSİNDE ESWL İLE FLEXİBLE URS KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Recep Eryılmaz
16:30:00 - 17:30:00
SS-088 - Multipıl Böbrek Taş Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Fleksibıl Üreterorenoskopi Tedavisinin Etkinliği
Bildiri-Kerem Taken
16:30:00 - 17:30:00
2 Kasım 2018 , 17:30:00 - 18:30:00, SALON F
Sözlü Sunum - VII (SS 89-108)
Oturum Başkanı-İbrahim Cüreklibatır Oturum Başkanı-Serkan Deveci
SS-089 - Mesane ve üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarında farklı Caspase -3 ekspresyonu: İmmunhistokimyasal çalışma
Bildiri-Özgür Hilal Erinanc
17:30:00 - 18:30:00
SS-090 - Prostat İğne Biyopsisinin Yetersizliğini Etkileyen Faktörler
Bildiri-Allahverdi Aghayev
17:30:00 - 18:30:00
SS-091 - HIFU YARDIMLI PROSTAT KANSERİ ABLAZYONU
Bildiri-Ahmet Güdeloğlu
17:30:00 - 18:30:00
SS-092 - 50-60 yaş arası erkeklerde obezite ve vücüt kitle indeksinin serum prostat spesifik antijen değerleri üzerine etkisi
Bildiri-Bora İrer
17:30:00 - 18:30:00
SS-093 - AKTİF İZLEME UYGUN OLAN ANCAK RADİKAL PROSTATEKTOMİ UYGULANMIŞ HASTALARDA TANI BİYOPSİSİNDE TÜMÖR POZİTİF KOR SAYISININ PATOLOJİK VE KLİNİK SONUÇLARA OLAN ETKİSİ:ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HASTA KOHORTU
Bildiri-İlker Tinay
17:30:00 - 18:30:00
SS-094 - Robot Yardımlı Perineal ve Tranpseritoneal Radikal Prostatektominin Karşılaştırılması
Bildiri-Doğukan Sökmen
17:30:00 - 18:30:00
SS-095 - Predictors of Prostate Cancer at Repeat Biopsy in Patients with Diagnosed Atypical Small Acinar Proliferation
Bildiri-Orçun Çelik
17:30:00 - 18:30:00
SS-096 - Laparoskopik Radikal Prostatektomi Cerrahi Deneyimlerimiz: 18 Olgu
Bildiri-Yusuf Şenoglu
17:30:00 - 18:30:00
SS-097 - EĞİTİM DÜZEYİNİN TESTİS KANSERİ FARKINDALIĞI VE KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Bildiri-Enes Altın
17:30:00 - 18:30:00
SS-098 - Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enzimindeki Genetik Polimorfizmlerin Mesane Kanserinde Rekürens ve Progresyon Üzerine Etkisi: Uzun Dönem Sonuçlar
Bildiri-Nejdet Karşıyakalı
17:30:00 - 18:30:00
SS-099 - Yüzeyel Mesane Tümöründe İntrakaviter Tedavinin Üretral Darlık Gelişimine Etkisi Var Mı?
Bildiri-Mustafa Karabıçak
17:30:00 - 18:30:00
SS-100 - T1b Renal Hücreli Karsinomda Açık ve Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin Uzun Dönem Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırması
Bildiri-İbrahim Güven Kartal
17:30:00 - 18:30:00
SS-101 - Robot aracılı laparoskopik radikal prostatektomide öğrenim eğrisi: İlk 100 vaka
Bildiri-Ergün Alma
17:30:00 - 18:30:00
SS-102 - Açık, Laparoskopik ve Robotik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması; Cerrahi Yöntem Sonuçları Etkiler Mi?
Bildiri-Barış Esen
17:30:00 - 18:30:00
SS-103 - Laparosopik pyeloplastide anterograd ve retrograd üreteral stentleme tekniklerinin karşılaştırmalı çalışması
Bildiri-Engin Dereköylü
17:30:00 - 18:30:00
SS-104 - Prognostik Nurisyonel İndeksin Radikal Sistektomi ve İleal Konduit Sonrası Komplikasyonları Öngörmedeki Değeri
Bildiri-Kemal Kayar
17:30:00 - 18:30:00
SS-105 - Lokalize Renal Hücreli Karsinom Tedavisi İçin Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin Uygulanması: Operasyon sırasında klempleme uygulanmalı mı uygulanmamalı mı?
Bildiri-Çetin Demirdağ
17:30:00 - 18:30:00
SS-106 - Adrenalektomi Endikasyonlarına Göre Preoperatif ve Postoperatif Sonuçlar
Bildiri-Fesih Ok
17:30:00 - 18:30:00
SS-107 - ÜST ÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİNDE LOKALİZASYONA GÖRE İNTRAVEZİKAL NÜKS ORANLARI
Bildiri-Kadir Karkin
17:30:00 - 18:30:00
SS-108 - Yüksek Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Radikal Prostatektomi : Açık ve laparoskopik Deneyimlerimizin Karşılaştırılması
Bildiri-Elnur Ziyadov
17:30:00 - 18:30:00
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON G
KURS–X Adli Üroloji
Oturum Başkanı-Hamdi Özkara Konuşmacı-Fehmi Narter Konuşmacı-Abdullah Hızal
3 Kasım 2018 , 08:00:00 - 09:20:00, SALON A
OTURUM – V
Oturum Başkanı-Zühtü Tansuğ Oturum Başkanı-Ahmet Erözenci
KONFERANS: Parsiyel Nefrektomide Onarım Tekniklerinin Nefron Kaybı üzerine Etkileri
Konuşmacı-Sinan Sözen
08:00:00 - 08:15:00
KONFERANS: Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi
Konuşmacı-Saadettin Eskiçorapçı
08:15:00 - 08:30:00
KONFERANS: Adrenal kitlelerin laparoskopik cerrahisi- Dikkat edilmesi gereken noktalar
Konuşmacı-Hakan Vuruşkan
08:30:00 - 08:45:00
KONFERANS: Kadında üriner retansiyon tanısı ve tedavi seçenekleri
Konuşmacı-Tufan Tarcan
08:45:00 - 09:00:00
KONFERANS: Geriatrik İdiyopatik Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde dikkat edilmesi gereken Noktalar
Konuşmacı-Ali Ergen
09:00:00 - 09:20:00
3 Kasım 2018 , 09:20:00 - 10:20:00, SALON A
Oturum-VI
Oturum Başkanı-Ahmet Şahin Oturum Başkanı-İlhan Çelebi
KONFERANS: PNL: Farklı boyutlardaki böbrek taşları için uygun giriş lokalizayonu ve boyutu
Konuşmacı-Anup Patel
09:20:00 - 09:40:00
KONFERANS: Böbrek nakli ve sonrasında minimal invaziv yaklaşımlar
Konuşmacı-Ender Özden
09:40:00 - 10:00:00
KONFERANS: Ürolojide radyasyon güvenliği
Konuşmacı-Çınar Başekim
10:00:00 - 10:20:00
3 Kasım 2018 , 10:20:00 - 10:40:00, SALON A
Kahve Arası
3 Kasım 2018 , 10:40:00 - 11:00:00, SALON A
PANEL - III
Moderatör-Bedreddin Seçkin
Mesane Ağrısı Sendromunda Güncel Yaklaşımlar
Panelist-Esat Korgalı
Panelist-Adnan Şimşir
10:40:00 - 11:00:00
3 Kasım 2018 , 11:00:00 - 11:30:00, SALON A
ÇAPRAZ ATEŞ II Başarısız Orta Üretra Askı Sonrası Ne Yapıyorum?
Moderatör-Ceyhun Özyurt
PVS, RECTUS FASİA
Konuşmacı-İlker Şen
11:00:00 - 11:30:00
TVT, TOT
Konuşmacı-Ömer Gülpınar
11:00:00 - 11:30:00
3 Kasım 2018 , 11:30:00 - 11:50:00, SALON A
PANEL IV
Moderatör-Adil Esen
Yaşlanan erkekte TRT kullanımı
Panelist-Bülent Alıcı
Panelist-Önder Kayıgil
11:00:00 - 11:30:00
3 Kasım 2018 , 11:50:00 - 12:45:00, SALON A
OTURUM-VII
Oturum Başkanı-Feridun Şengör Oturum Başkanı-Turgut Alkibay
KONFERANS: Prematür ejakülasyonda hedefe yönelik tedaviler
Konuşmacı-Ege Can Şerefoğlu
11:50:00 - 12:05:00
KONFERANS: Kadın ürolojisinde biyolojik greftler sentetik MESH'in yerini alabilir mi?
Konuşmacı-Oktay Demirkesen
12:05:00 - 12:25:00
3 Kasım 2018 , 12:25:00 - 13:10:00, SALON A
UYDU SEMPOZYUM - V: GSK
Konsultasyon: BPH.
Moderatör-Adil Esen
Konuşmacı-Kamil Çam
Konuşmacı-Ali Tekin
Konuşmacı-Salih Alar
Konuşmacı-Mustafa Latif Özbek
12:25:00 - 13:10:00
3 Kasım 2018 , 13:10:00 - 14:30:00, SALON A
CANLI CERRAHİ Robotik Radikal Prostatektomi
Moderatör-Levent Türkeri Cerrah-Cenk Yücel Bilen Cerrah-Sertaç Yazıcı
3 Kasım 2018 , 14:30:00 - 15:15:00, SALON A
Üroloji Mahkemesi
TRUS Bx sonrası sepsis
Konuşmacı-Reşit Tokuç
Konuşmacı-İlteriş Tekin
Konuşmacı-Bülent Önal
Konuşmacı-Abdullah Hızal
Konuşmacı-Fehmi Narter
14:30:00 - 15:15:00
3 Kasım 2018 , 15:15:00 - 16:15:00, SALON A
EUA (Egyptian Urological Association) Oturumu
Oturum Başkanı-Serdar Tekgül
KONFERANS: Kadın genital organ mutilasyonu
Konuşmacı-Hassan Abdellatif Abolella
15:15:00 - 15:35:00
KONFERANS: Mesane ekstrofisinde onarım, yaklaşımlar, gerçekler ve pratik
Konuşmacı-Hisham Hammouda
15:35:00 - 15:55:00
KONFERANS: Erektil disfonksiyonda değerlendirme
Konuşmacı-Mourad Mahmoud
15:55:00 - 16:15:00
3 Kasım 2018 , 16:15:00 - 17:15:00, SALON A
Sözlü Sunum - VIII (SS 109-128)
Oturum Başkanı-Aykut Kefi Oturum Başkanı-Yakup Bostancı
SS-109 - Diüretik kullanımının noktüri üzerine etkisi, Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubunun çok-merkezli prospektif klinik çalışması
Bildiri-Şakir Ongün
17:00:00 - 18:00:00
SS-110 - Stres baskın karışık tip üriner inkontinans tedavisinde transobturator tape operasyonunun aşırı aktif mesane semptomları ve hayat kalitesi üzerine etkisi
Bildiri-Tarık Yonguç
17:00:00 - 18:00:00
SS-111 - ÜST ÜRİNER SİSTEMİN ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK NEFROÜRETEREKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Mutlu Değer
17:00:00 - 18:00:00
SS-112 - Uygulamalı Pelvik Taban Kas Egzerzisi Eğitimi ile Motive Edilen Stres Üriner İnkontinanslı Kadın Hastalarda İnkontinans Sıklığı ve Sonuçları Etkileyen Faktörler: Kesitsel Klinik Çalışma
Bildiri-İsmail Beşer
17:00:00 - 18:00:00
SS-113 - Parkinson hastalarındaki aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisinde Fesoterodin fumaratın etkinlik ve güvenliliği: Randomize, plasebo kontrollü çalışma
Bildiri-Tarık Yonguç
17:00:00 - 18:00:00
SS-114 - Yüksek Nötrofil-Lenfosit Oranı Aşırı Aktif Mesane Sendromunda Kronik İnflamason ile İlişkili Olabilir
Bildiri-Murat Özer
17:00:00 - 18:00:00
SS-115 - KARIŞIK TİPTE İDRAR KAÇIRMASI OLAN HASTALARDA TRANSOBTURATOR TAPE CERRAHİSİNİN BAŞARISI.
Bildiri-İbrahim Erkut Avcı
17:00:00 - 18:00:00
SS-116 - Karışık tipte idrar kaçırma nedeniyle transobturator tape (TOT) uygulanan hastalarda eş zamanlı prolapsus onarımının postoperatif aşırı aktif mesane semptomlarına etkisi
Bildiri-Tarık Yonguc
17:00:00 - 18:00:00
SS-117 - KLİNİĞİMİZDEKİ ÇOCUK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Mustafa Gürses
17:00:00 - 18:00:00
SS-118 - Aşırı Aktif Mesane Semptomları olan Hastalarda Antikolinerjik Ajan Tedavisi ile Birlikte Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Etkisi
Bildiri-Osman Can
17:00:00 - 18:00:00
SS-119 - Kronik prostatit tedavisinde UPOINT sistemine göre antikolinerjik tedavinin yeri
Bildiri-Kamil Fehmi Narter
17:00:00 - 18:00:00
SS-120 - Mesane kanserinin yeniden evrelemesinde PET/BT'nin hasta yönetimine etkisi
Bildiri-Kadir Alper Küçüker
17:00:00 - 18:00:00
SS-122 - Noktüri şiddeti sınıflaması: Ürolojik Cerrahi Derneği-Ege Çalışma Grubu Noktüri Çalışması
Bildiri-Ozan Bozkurt
17:00:00 - 18:00:00
SS-123 - Akut Bakteriyel Prostatit Hastalarında Üretral Sonda ve Suprapubik Kateterin İyileşme Sürecine ve Uzun Dönem Sonuçlarına Etkileri: Prospektif Klinik Çalışma
Bildiri-İsmail Beşer
17:00:00 - 18:00:00
SS-124 - Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Yapısal Beyin Değişiklikleri ile Azalmış Serum Testosteron Düzeyleri Arasındaki İlişki:Olgu Kontrollü Çalışma
Bildiri-Osman Can
17:00:00 - 18:00:00
SS-125 - Varikoselli Erkeklerde Sperm hücresi tarafından Süperoksit Anyon Üretimi: Varikoselin derecesi ile Semen Parametreleri arasındaki ilişki
Bildiri-Osman Can
17:00:00 - 18:00:00
SS-126 - Böbrek boyutunun Xsantagranülamatöz Pyelonefrit için yapılan nefrektomi sonuçlarına etkisi
Bildiri-Okan Nabi Yalbuzdag
17:00:00 - 18:00:00
SS-127 - Testis torsiyonu ve epididimo-orşit ayırıcı tanısında hematolojik parametrelerin rolü ve testis torsiyonu tanısını öngörme yetenekleri
Bildiri-Cem Yücel
17:00:00 - 18:00:00
SS-128 - Yüksek Dereceli Böbrek Travmaları Hipertansiyon gelişimini 7 Kat Artırıyor: 750 genito üriner travmanın retrospektif analizi: 25 yıllık tek merkez deneyimi
Bildiri-Cumhur Yeşildal
17:00:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 17:15:00 - 18:15:00, SALON A
Sözlü Sunum - IX (SS 129-148)
Oturum Başkanı-İrfan Hüseyin Atakan Oturum Başkanı-Mesut Çetinkaya
SS-129 - PEDİATRİK PYELOPLASTİ SONRASI NÜKS OLAN HASTALARIN YÖNETİMİ
Bildiri-Erman Ceyhan
18:00:00 - 19:00:00
SS-130 - Çocuk Hastalarda Retrograd İntrarenal Cerrahi Başarısını Etkileyen Faktörler
Bildiri-Tarık Jamal Abdeljaber Asi
18:00:00 - 19:00:00
SS-131 - Üroloji polikliniğine refere edilen ve alt üriner sistem semptomları olan Parkinson hastalarında görülen üriner enfeksiyon patojenleri
Bildiri-Tarık Yonguç
18:00:00 - 19:00:00
SS-132 - Sünnet Sırasında Megameatus İntakt Prepisyum Hipospadias Görülme Sıklığı ve Bu Olgulara Yaklaşımımız; Tek Merkezde 39 Olgunun Sonuçları
Bildiri-Ozan Efesoy
18:00:00 - 19:00:00
SS-133 - Endotelial glikokaliks hasarı vezikoüretral reflüsü olan ateşli idrar yolları enfeksiyonu hastalarında böbrekte skar oluşumunda etkili midir?
Bildiri-Hüseyin Tarhan
18:00:00 - 19:00:00
SS-134 - PEDİATRİK MESANE TAŞLARININ YÖNETİMİNDE 10 YILLIK DENEYİM: PERKÜTAN SİSTOLİTOTOMİ VS TRANSÜRETRAL SİSTOLİTOTRiPSi
Bildiri-Muzaffer Tansel Kılınç
18:00:00 - 19:00:00
SS-135 - Lipomiyeleomeningosel Onarımı Sırasında Kullanılan İntra-Operative Nörofizyolojik Monitörizasyon Sonuçlarının Mesane ve Bağırsak Fonksiyonları Açısından Değeri: Prospektif Longitudinal Çalışma
Bildiri-Cem Akbal
18:00:00 - 19:00:00
SS-136 - TAŞ PROTOKOL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE HOUNSFİELD ÜNİTESİ ÖLÇÜMÜNÜN BÖBREK TAŞLARINDA ESWL BAŞARISINI ÖNGÖRMEDE PEDİATRİK HASTALARDA KLİNİK ÖNEMİ VARMI?
Bildiri-Çağrı Akpınar
18:00:00 - 19:00:00
SS-137 - YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SOLİTER BÖBREKLİ MEGAÜRETERLERDE AKILCIL BİR ÇÖZÜM: GEÇİCİ LOOP ÜRETEROKÜTANOSTOMİ
Bildiri-Burak Çıtamak
18:00:00 - 19:00:00
SS-138 - İDİOPATİK JUVENİL ÜRETRİTLİ OLGULARA YAKLAŞIM
Bildiri-Mehmet Serkan Özkent
18:00:00 - 19:00:00
SS-139 - PEDİATRİK TAŞ OLGULARINDA PNL
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
SS-140 - Fosfodiesteraz - 4 inhibitörü olan Rolipramın sıçanlarda testiküler torsiyon-detorsiyon hasarı üzerine olan etkisi
Bildiri-Adem Altunkol
18:00:00 - 19:00:00
SS-141 - Kronik Böbrek Hastalığının Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi
Bildiri-Fesih Ok
18:00:00 - 19:00:00
SS-142 - PEDİATRİK HASTALARDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
SS-143 - ÇOCUKLARDA ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETERORENOSKOPİK LİTOTRİPSİ SONUÇLARI
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
SS-144 - İmpakte üreter taşların öngörüsünde yeni bir yöntem: Özbir impakte taş formülü
Bildiri-Sait Özbir
18:00:00 - 19:00:00
SS-145 - Yeni Tek kullanımlık Dijital flexible üretreskop ve Nondisposable fiber-üretreskop: Üroloji asistanı eğitiminde fiyat-performans verimliliği karşılaştırması
Bildiri-Cumhur Yeşildal
18:00:00 - 19:00:00
SS-146 - Huzursuz Bacak Sendromunun Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Bildiri-Mustafa Aydın
18:00:00 - 19:00:00
SS-147 - Üretritte polimikrobial enfeksiyon prevelansı
Bildiri-Mehmet Sarier
18:00:00 - 19:00:00
SS-148 - Perkütan nefrolitotomi sonrası kan transfüzyonunu etkileyen faktörler
Bildiri-Sait Özbir
18:00:00 - 19:00:00
3 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON B
PRATİK KURS – VI MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ: Laparoskopiye nasıl başlamalıyım
Moderatör-Ömer Demir
Laparoskopik cerrahide kullanılan enstrümanlar ve enerji kaynakları
Konuşmacı-Oktay Üçer
07:00:00 - 07:45:00
Laparoskopik cerrahiye başlarken eğitim gereksinimleri
Konuşmacı-Çetin Demirdağ
07:00:00 - 07:45:00
Öğrenme eğrisinin başlarında dikkat edilmesi gerekenler
Konuşmacı-Kaan Gökçen
07:00:00 - 07:45:00
3 Kasım 2018 , 13:45:00 - 14:30:00, SALON B
Asistan Bilgi Yarışması Final
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON B
KURS - XI MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ Perkütan Nefrolitotomi Kursu
Oturum Başkanı-Sinan Zeren
PNL'de endikasyon, ameliyat öncesi planlama
Konuşmacı-Volkan İzol
16:00:00 - 16:15:00
PNL'de enstrümanlar ve taş kırma ekipmanları
Konuşmacı-Sedat Öner
16:15:00 - 16:30:00
PNL operasyon tekniği ve dikkat edilmesi gereken incelikler
Konuşmacı-Anup Patel
16:30:00 - 16:45:00
PNL'de olası komplikasyonlar ve yönetimi
Konuşmacı-Anup Patel
16:45:00 - 17:00:00
PNL'de hasta pozisyonunun önemi: Prone / Supin
Konuşmacı-İlker Gökçe
17:00:00 - 17:15:00
PNL Olgu Tartışması
Moderatör-İlteriş Tekin
Panelist-İlker Gökçe
Panelist-Anup Patel
Panelist-Sedat Öner
Panelist-Volkan İzol
17:15:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON C
PRATİK KURS – VII GENEL ÜROLOJİ Ürogenital sistem travmalarına acil yaklaşım
Konuşmacı-Murat Baykam Konuşmacı-Serdar Göktaş Konuşmacı-Temuçin Şenkul
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON C
KURS–XII ÜROONKOLOJİ ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİ
Moderatör-Ali Rıza Kural Moderatör-Levent Türkeri
Anterior Rekonstrüksiyon
Panelist-Haluk Akpınar
16:00:00 - 18:00:00
Anterior Yaklaşım ve Mesane Boynu Diseksiyonu
Panelist-Veli Yalçın
16:00:00 - 18:00:00
Cerrahi Anatomi
Panelist-Bülent Soyupak
16:00:00 - 18:00:00
Posterior rekonstrüksiyon ve Üretrovezikal Anastomoz - Farklı teknikler
Panelist-Ali Rıza Kural
16:00:00 - 18:00:00
Posterior Yaklaşım ve Retzius Boşluğunun Diseksiyonu, Levator Fasyanın Açılması
Panelist-Sinan Sözen
16:00:00 - 18:00:00
Retzius Koruyucu RARP
Panelist-Levent Türkeri
16:00:00 - 18:00:00
Sinir Koruyucu Yaklaşımlar–NVB Diseksiyonu
Panelist-Cemil Uygur
16:00:00 - 18:00:00
Tartışma
16:00:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON D
PRATİK KURS – VIII KONTİNANS POP’da Meş’siz Uygulanan Tedavilerin Karşılaştırılması (Ön, Arka, Apikal Defekt)
Moderatör-Aydın Yenilmez Panelist-Ali Ersin Zümrütbaş Panelist-Tarık Yonguc
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON D
KURS–XIII
KONTİNANS HER YÖNÜYLE UROGENİTAL FİSTÜLLERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanı-Ceyhun Özyurt
Panelist-Mesut Gürdal
Panelist-Erdal Kukul
16:00:00 - 17:00:00
DEVAM EDEN STRES TİP İDRAR KAÇIRMADA NE YAPIYORUM?
Konuşmacı-Cüneyt Özkürkçügil
Panelist-İlker Şen
Panelist-Abdullah Gedik
17:00:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON D
Video Sunum - VII (VS 43-49)
Oturum Başkanı-Kamil Yakupoğlu Oturum Başkanı-İlker Akyol
VS-43 - ADIM ADIM LAPAROSKOPİK ÜST POL HEMİNEFROÜRETEREKTOMİ
Bildiri-Ahmet Şahan
18:00:00 - 19:00:00
VS-44 - Laparoskopik Nefrektomi Komplikasyonu: Plevral Yaralanma ve Laparoskopik Onarım
Bildiri-Emrah Okucu
18:00:00 - 19:00:00
VS-45 - 6 Yıllık 2256 Vakalılk Laparoskopik Donor Nefrektomi Tecrübemiz
Bildiri-Yücel Yüksel
18:00:00 - 19:00:00
VS-46 - Böbrek Nakli Yapılan Polikistik Böbrek Hastalarında Eş Zamanlı Nativ Nefrektomi Nasıl Yapılmalı ? Bilateral- Unilateral
Bildiri-Yücel Yüksel
18:00:00 - 19:00:00
VS-47 - STAGHORN BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ: LAPAROSKOPİK PYELOLİTOTOMİ
Bildiri-Ahmet Şahan
18:00:00 - 19:00:00
VS-48 - LAPAROSKOPİK SOL TRANSMEZOKOLİK MİNİ-PYELOPLASTİ
Bildiri-Resul Çiçek
18:00:00 - 19:00:00
VS-49 - ADIM ADIM LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
3 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON E
PRATİK KURS – IX ANDROLOJİ-REKONSTRÜKSİYON
Oturum Başkanı-Hamdi Özkara
Penil protez cerrahisi ve üretroplasti (VİDEO SUNUM)
Konuşmacı-Bülent Alıcı
07:00:00 - 07:45:00
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 17:00:00, SALON E
Sözlü Sunum - X (SS 149-168)
Oturum Başkanı-İlter Tüfek Oturum Başkanı-Özcan Atahan
SS-149 - Pelvik flebolitlerin distal üreter taşlarından ayrımında Hounsfield ünitelerinin kullanımı
Bildiri-Sait Özbir
16:00:00 - 17:00:00
SS-150 - Kliniğimizde SWL Tedavisi Uygulanan Hastalarda II. ve III. Jenerasyon Litotriptörlerin Başarı Oranlarının Karşılaştırılması
Bildiri-Uğur Aferin
16:00:00 - 17:00:00
SS-151 - Fournier gangreni tedavisinde vakum yardımlı kapamanın geleneksel yara yeri bakım yöntemleriyle karşılaştırılması
Bildiri-Caner Buğra Akdeniz
16:00:00 - 17:00:00
SS-152 - Altı aylık Silodosin ve Tamsulosin kullanımının koroidal kalınlık üzerine olan etkileri
Bildiri-Mahmut Taha Ölçücü
16:00:00 - 17:00:00
SS-153 - FSH Değeri 6 mI/ml Üzerinde Olan Azospermik Hastalarda MikroTESE Sonrası Patoloji Sonuçlarıyla Birlikte Sperm Eldesi ve Gebelik Oranlarını Sunmak
Bildiri-Ünal Öztekin
16:00:00 - 17:00:00
SS-154 - PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATI SONRASI ANJİYOEMBOLİZASYON YAPILAN HASTALARIMIZIN KLİNİK VERİLERİ
Bildiri-Yunus Emre Kızılkan
16:00:00 - 17:00:00
SS-155 - Testis ve Skrotum Yaralanmaları:Son 5 Yıllık Deneyimlerimiz
Bildiri-Kerem Taken
16:00:00 - 17:00:00
SS-156 - Nesfatin-1’in Ratlarda Testis Torsiyon Modelinde Koruyucu Etkisinin Doku Düzeyinde Araştırılması
Bildiri-Ömer Erdoğan
16:00:00 - 17:00:00
SS-157 - Ratlarda Testis İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Nesfatin-1'in Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Bildiri-Ömer Erdoğan
16:00:00 - 17:00:00
SS-158 - SIÇANLARDA TESTİSİN DENEYSEL İSKEMİ / REPERFÜZYON HASARINDA ELLAGİC ASİT’İN KORUYUCU ETKİSİ
Bildiri-Çağrı Akın Şekerci
16:00:00 - 17:00:00
SS-159 - Trombositten Zengin Plazmanın Sıçan Üretral Darlık Modelinde Koruyucu Etkisi
Bildiri-Haluk Kulaksızoğlu
16:00:00 - 17:00:00
SS-160 - PSA YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PLAZMA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE D VİTAMİNİ RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN PROSTAT KANSERİ TANISI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
Bildiri-Hacı Murat Akgül
16:00:00 - 17:00:00
SS-161 - Uzun süreli Sertindol ve Asenapin tedavilerinin fare detrusor kası üzerine etkileri
Bildiri-Mehmet Hanifi Tanyeri
16:00:00 - 17:00:00
SS-162 - Ratlarda unilateral testis torsiyonu modelinde iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde ozonun etkinliğinin değerlendirilmesi.
Bildiri-Eyüp Burak Sancak
16:00:00 - 17:00:00
SS-163 - Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ağrı yönetiminde intrakutanöz steril su enjeksiyonunun diklofenak sodyum ile etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması
Bildiri-Murat Gül
16:00:00 - 17:00:00
SS-164 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Böbrek Nakil Merkezi İlk Sonuçlar
Bildiri-Hasan Anıl Kurt
16:00:00 - 17:00:00
SS-165 - Böbrek Transplantasyonunun kadın cinsel işlev bozukluğuna etkileri: Hemodiyaliz ve kontrol grubu ile karşılaştırmalı çalışma
Bildiri-Mehmet Yılmaz Salman
16:00:00 - 17:00:00
SS-166 - Renal transplantasyon yapılan hastalarda üreteral jet akım dinamiklerinin postrenal obstrüksiyonu öngörü değeri: Prospektif kör kohort çalışma
Bildiri-Serdar Celik
16:00:00 - 17:00:00
SS-167 - Zorlu vakalar motivasyonu yüksek bir transplant takımını yenemez; iki yıllık tecrübe
Bildiri-Kadir Cem Günay
16:00:00 - 17:00:00
SS-168 - Pediatrik Böbrek Nakillerde Çoklu Arter Sorununa Vasküler Çözümler
Bildiri-Cumhur Yeşildal
16:00:00 - 17:00:00
3 Kasım 2018 , 17:00:00 - 18:00:00, SALON E
Sözlü Sunum - XI (SS 169-188)
Oturum Başkanı-Necmettin Atsü Oturum Başkanı-Murat Demirbaş
SS-169 - Üreteroskopik taş cerrahisi sonrası JJ stent, endoskopik yöntemle mi çıkarılmalıdır?
Bildiri-Önder Çinar
17:00:00 - 18:00:00
SS-170 - Supin pozisyonda yapılan mini perkütan nefrolitotomi sırasında lazer litotriptör ile pnömatik litotriptörün etkinliğinin karşılaştırılması
Bildiri-Murat Gül
17:00:00 - 18:00:00
SS-171 - Perkütan nefrolitotomide vücut kitle indeksinin kan transfüzyonu ihtiyacı üzerindeki etkisi
Bildiri-Engin Denizhan Demirkıran
17:00:00 - 18:00:00
SS-172 - Üriner Sistem Taş Hastalığı Tanı ve Takibinde Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi Protokolü
Bildiri-Selçuk Keskin
17:00:00 - 18:00:00
SS-173 - MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN PATOLOJİK EKSTRAPROSTATİK UZANIM VE SEMİNAL VEZİKÜL İNVAZYONUNU SAPTAMADA BAŞARISI
Bildiri-Emın Mammadov
17:00:00 - 18:00:00
SS-174 - STANDART PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ, MİNİPERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİ KULLANILARAK UYGULANAN BÖBREK TAŞI CERRAHİLERİNİN BÖBREK PARANKİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bildiri-Elnur Allahverdiyev
17:00:00 - 18:00:00
SS-175 - Metabolik Sendrom ile Mesane Kanseri İlişkisi
Bildiri-Emrah Yakut
17:00:00 - 18:00:00
SS-176 - Osmangazi University score to reduce ionizing radiation in renal colic patients in emergency department
Bildiri-Barbaros Başeskioğlu
17:00:00 - 18:00:00
SS-177 - Üreteropelvik Bileşke Darlığı ve Nefrolitiazis Birlikteliğinde Laser Endopyelotomi Sonrası Retrograd İntrarenal Cerrahinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Bildiri-Ibrahim Kartal
17:00:00 - 18:00:00
SS-178 - At Nalı Böbrekte Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
Bildiri-Erdem Toprak
17:00:00 - 18:00:00
SS-179 - ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINA ÜRETERORENOSKOPİK YAKLAŞIMDA PERİOPERATİF ALINAN SIVI ÖRNEĞİNİN KİMYASAL İNCELEMESİNİN TAŞ ANALİZİNDEKİ YERİ
Bildiri-İbrahim Ethem Arslan
17:00:00 - 18:00:00
SS-180 - BÖBREK TAŞLARINDA ESWL DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Serhan Çimen
17:00:00 - 18:00:00
SS-181 - ÜRETEROSKOPİK TAŞ TEDAVİSİ DENEYİMİMİZ
Bildiri-Serhan Çimen
17:00:00 - 18:00:00
SS-182 - Ciddi hidronefroz varlığının tek aşamalı dilatasyon yöntemi ile yapılan perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi
Bildiri-Erdem Kısa
17:00:00 - 18:00:00
SS-183 - LAPAROSCOPİC TRANSPERİTONEAL NEPHRECTOMY İN NON-FUNCTİONİNG SEVERE HYDRONEPHROTİC KİDNEYS WİTH OR WİTHOUT RENAL STONE
Bildiri-Orçun Çelik
17:00:00 - 18:00:00
SS-184 - Robot Yardımlı Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonunda İlk Tecrübelerimiz
Bildiri-Mahmut Ekrem İslamoğlu
17:00:00 - 18:00:00
SS-185 - Perkütan nefrolitotomi uygulanan hastalarda axess sayısının ve yerinin akut böbrek hasarı üzerine etkisinin KIM-1 (kidney injury molecule-1) ölçülerek karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
Bildiri-Ahmet Tugay Yıldırım
17:00:00 - 18:00:00
SS-186 - Böbrek Alt Pol Orta Boy Taşların Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi, Retrograd İntrarenal Cerrahi ve Mikro Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması
Bildiri-Mehmet Yılmaz Salman
17:00:00 - 18:00:00
SS-187 - Retrograd İntrarenal Cerrahi Süresi Cerrahın Reflekslerini Nasıl Etkiler?
Bildiri-Fatih Şahin
17:00:00 - 18:00:00
SS-188 - RETROPERİTONEOSKOPİK DÖNOR NEFREKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
17:00:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON E
Sözlü Sunum - XII (SS 189-208)
Oturum Başkanı-Yalçın İlker Oturum Başkanı-Levent Verim
SS-189 - Vücut Kitle İndeksi Yüksek Hasta Grubunda Açık Ve Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması.
Bildiri-Elnur Ziyadov
18:00:00 - 19:00:00
SS-190 - BRİGANTİ, MEMORİAL SLOAN KETTERİNG VE PARTIN NOMOGRAMLARININ RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI LENF NODU POZİTİFLİĞİNİ ÖNGÖRMEDEKİ ROLLERİ
Bildiri-Alperen Yıldız
18:00:00 - 19:00:00
SS-191 - RADYASYON SİSTİTİ VE İNTERSTİSYEL SİSTİT İLE İLİŞKİLİ İNATÇI HEMATÜRİ OLGULARINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Bildiri-Seyit Halil Batuhan Yılmaz
18:00:00 - 19:00:00
SS-192 - İDİYOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS VAKA SERİSİ
Bildiri-Mehmet Hamza Gültekin
18:00:00 - 19:00:00
SS-193 - Transrektal iğne biyopsisi yapılan hastalarda hemogram verileri biyopsi sonuçlarını kestirebilir mi ?
Bildiri-Yasin Cansever
18:00:00 - 19:00:00
SS-194 - MESANE KANSERİ NÜKSÜ TAKİBİNDE YENİ BİR İDRAR BİYOMARKERININ ETKİNLİĞİNİN İDRAR SİTOLOJİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Ömer Yüksel
18:00:00 - 19:00:00
SS-195 - Patoloji Kliniğimizde Tanı Alan Mesane Ürotelyal Karsinom Olgularının Histopatolojik ve Klinik Değerlendirilmesi
Bildiri-Muharrem Özkaya
18:00:00 - 19:00:00
SS-196 - BÖBREK TÜMÖRLERİNDE NÖTROFİL / LENFOSİT ORANIN BÖBREK PATOLOJİSİ İLE BİR İLİŞKİSİ VAR MI?
Bildiri-Ahmet Çamtosun
18:00:00 - 19:00:00
SS-197 - Segmental renal arter kontrolü ile yapılan robotik parsiyel nefrektomi
Bildiri-Cem Başataç
18:00:00 - 19:00:00
SS-198 - Ratlarda Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarında İntraperitoneal Butein Uygulamasının Etkileri
Bildiri-Tuncay Toprak
18:00:00 - 19:00:00
SS-199 - Mesane Kanseri Hastalarında Psikolojik Stresin Depresyon ve Anksiyete Semptomları ile İlişkisi ve Sıklığı: Kesitsel Klinik Çalışma
Bildiri-İsmail Beşer
18:00:00 - 19:00:00
SS-200 - KONJENİTAL ANOMALİLİ BÖBREK LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARINI ETKİLİYOR MU?
Bildiri-Mehmet Necmettin Mercimek
18:00:00 - 19:00:00
SS-201 - PEROPERATİF ULTRASONOGRAFİ KULLANIMININ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE YERİ NEDİR?
Bildiri-Süleyman Öner
18:00:00 - 19:00:00
SS-202 - ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE HOLMIUM LASER ÜRETERORENOSKOPİNİN BİRÇOK YÖNDEN DETAYLANDIRILMIŞ KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Tuncer Bahçeci
18:00:00 - 19:00:00
SS-203 - Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide İmprint Sitolojinin Yeri
Bildiri-Mehmet Özen
18:00:00 - 19:00:00
SS-204 - Akut batınla gelen genç olguda testis tümörü tanısı
Bildiri-Cemalettin Cengiz Beyaz
18:00:00 - 19:00:00
SS-205 - MODİFİYE WALLACE ANASTOMOZ TEKNİĞİNİN SONUÇLARIMIZ: BU YENİ TEKNİK DARLIK RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?
Bildiri-Yusuf Özlülerden
18:00:00 - 19:00:00
SS-206 - Kasa invaze mesane kanseri nedeniyle radikal sistoprostatektomi ve ileal loop diversiyon sonrası parastomal gelişen desmoid tümör
Bildiri-Mustafa Karaaslan
18:00:00 - 19:00:00
SS-207 - Aspirin Kullanımının Prostat Kanseri Gelişiminde Önleyici Rolü Var Mı?
Bildiri-Şenol Tonyalı
18:00:00 - 19:00:00
SS-208 - OBEZ HASTALARDA ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Bildiri-Yasin Aktaş
18:00:00 - 19:00:00
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 17:00:00, SALON F
Sözlü Sunum - XIII (SS 209-228)
Oturum Başkanı-Serhan Çimen Oturum Başkanı-İlker Tınay
SS-209 - Prostat Kanserinde Aktif İzlemden Tedaviye Hastalarımız
Bildiri-Ramazan Uğur
16:00:00 - 17:00:00
SS-210 - PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Serhan Çimen
16:00:00 - 17:00:00
SS-211 - Metastatik Olmayan Yüksek Riskli Prostat Kanserlerinde Radikal Prostatektomi Öncesi Dosetaksel Uygulamasının Etkinliği
Bildiri-Mehmet Ezer
16:00:00 - 17:00:00
SS-212 - Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde Nüks ve Progresyonu Değerlendirmede Preoperatif De Ritis (AST/ALT) Oranı
Bildiri-Ramazan İnan
16:00:00 - 17:00:00
SS-213 - Pelvimetrik Ölçümlerin Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyon Süresi Üzerine Etkileri
Bildiri-Lokman Irkılata
16:00:00 - 17:00:00
SS-214 - Parsiyel nefrektomi uygulanan hastalarda cerrahi marj pozitifliğini ve nüksü etkileyen prognostik faktörler
Bildiri-Cumhur Yeşildal
16:00:00 - 17:00:00
SS-215 - PROSTAT KANSERİ TANISINDA DEĞİŞEN PARADİGMA: MULTİPARAMETRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANIMI
Bildiri-Murat Gülşen
16:00:00 - 17:00:00
SS-216 - Antibiyoterapi, Yüksek PSA'li Hastaların Klinik Sonuçlarını Nasıl Etkiler; Gözlemsel Bir Çalışma
Bildiri-Oktay Özman
16:00:00 - 17:00:00
SS-217 - Makroskopik Hematüri İle Başvuran Mesane Kanserli Hastalarda Hematüri Süresi Ve Sıklığının Evre, Prognoz Ve Rekkürrens İle İlişkisi
Bildiri-Cumhur Yeşildal
16:00:00 - 17:00:00
SS-219 - Lokal İleri Prostat Kanserinde Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürensi Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Bildiri-Onur Kaygısız
16:00:00 - 17:00:00
SS-220 - Nefron Koruyucu Cerrahide Trifecta: Artan Robotik Cerrahi Deneyiminin Zaman İçinde Değiştir(eme)dikleri
Bildiri-Mert Kılıç
16:00:00 - 17:00:00
SS-221 - Ürolojik cerrahi işlem uygulanan hastaların başvuru sıklığı ve operasyona kadar geçen sürenin değerlendirilmesi
Bildiri-Murat Özer
16:00:00 - 17:00:00
SS-222 - Testis Koruyucu Cerrahi Sonuçlarımız
Bildiri-İlker Akarken
16:00:00 - 17:00:00
SS-223 - Invaziv Mesane Tümörlü Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapi Perioperatif Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçları Etkiliyor Mu?
Bildiri-Osman Bozkurt
16:00:00 - 17:00:00
SS-224 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Böbrek Nakil Merkezi Renal Arter Sayısal Anomali Sonuçları
Bildiri-Hasan Anıl Kurt
16:00:00 - 17:00:00
SS-225 - Canlı Donör Renal Transplantasyon: Üçlü Renal Arter Anastomozu
Bildiri-Bekir Voyvoda
16:00:00 - 17:00:00
SS-226 - Transplantasyon Sonrası Üreteral Komplikasyonun Yönetimi; Üç Olguda Eğitici Bir Deneyim
Bildiri-Cumhur Yeşildal
16:00:00 - 17:00:00
SS-227 - Böbrek Nakli Sonrası Erken Dönemde Gelişen Takrolimusa Bağlı Akut Akciğer Hemorajisi
Bildiri-Bekir Voyvoda
16:00:00 - 17:00:00
SS-228 - STRES TİPTE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE TRANSOBTURATOR TAPE UYGULAMASI VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Bildiri-Musa Ekici
16:00:00 - 17:00:00
3 Kasım 2018 , 17:00:00 - 18:00:00, SALON F
Sözlü Sunum - XIV (SS 229-248)
Oturum Başkanı-Burak Argun Oturum Başkanı-Sertaç Çimen
SS-229 - Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde reTUR Patolojisi Grade'inin Tümör Rekürrens ve Progresyonu Üzerine Etkisi
Bildiri-Barış Esen
17:00:00 - 18:00:00
SS-230 - MESANE AĞRI SENDROMU / İNTERTİSYEL SİSTİT TANISI OLAN HASTALARDA HİDRODİSTANSİYONUN ETKİNLİĞİNİ ÖNGÖRMEDE POTASYUM KLORÜR TESTİ KULLANILABİLİR Mİ?
Bildiri-Barış Esen
17:00:00 - 18:00:00
SS-231 - Kliniğimizde uygulanan II. ve III. Jenerasyon Litotriptörler ile SWL uygulanan renal anomalisi olan hastalarda sonuçlarımız
Bildiri-Emre Bülbül
17:00:00 - 18:00:00
SS-232 - Transobturator tape sonrası persistan sıkışma tipi idrar kaçırmayı öngören faktörler
Bildiri-Tarık Yonguç
17:00:00 - 18:00:00
SS-233 - KLİNİĞİMİZDEKİ ERİŞKİN HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Muhammed Selçuk Özer
17:00:00 - 18:00:00
SS-234 - Ürogenital Kondilomu Olan Erkek Hastalarda Lezyonda ve Üretral Sürüntü Örneğinde İnsan Papillom Virüsü Tanısı ve Tiplendirmesi
Bildiri-Şevket Tolga Tombul
17:00:00 - 18:00:00
SS-235 - RADİKAL SİSTEKTOMİ UYGULANAN MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA; POST OPERATİF ERKEN ÖLÜMÜ ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bildiri-Aykut Aykaç
17:00:00 - 18:00:00
SS-236 - Böbrek Taşlarında Bilateral Senkronize Eşzamanlı Taş Cerrahisinin Etkinlik ve Güvenlik Profilinin Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar
Bildiri-Yılören Tanıdır
17:00:00 - 18:00:00
SS-237 - RENAL KİST HİDATİK CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMİN YERİ
Bildiri-Emrah Yakut
17:00:00 - 18:00:00
SS-238 - Prostat Kanseri Nedeniyle Radikal Prostatektomi Uygulanan ve Cerrahi Sınırı Negatif Hastalarda Biyokimyasal Nüks ile İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü -1 Arasındaki İlişki
Bildiri-Mehmet Yılmaz
17:00:00 - 18:00:00
SS-239 - Üretroplasti: Ilk 15 vaka ışığında deneyimlerin paylaşılması
Bildiri-Nevzat Can Şener
17:00:00 - 18:00:00
SS-240 - PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DE FARKLI KALİKS GİRİŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bildiri-Fesih Ok
17:00:00 - 18:00:00
SS-241 - RENAL KİTLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE TC-99M MİBİ TÜMÖR SİNTİGRAFİSİNİN ROLÜ
Bildiri-Tariq Asi
17:00:00 - 18:00:00
SS-242 - Alt üriner sistem disfonksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Botulinum Toksinin Etkinliği
Bildiri-Ruslan Jafarov
17:00:00 - 18:00:00
SS-243 - Alt üriner sistem semptomları olan hastlarda Obstüriktif Uyku Apnesi risk derecelerinin değerlendirilmesi.
Bildiri-Bora İrer
17:00:00 - 18:00:00
SS-244 - PROSTAT KANSERİNDE BİYOPSİ GLEASON SKORU NE KADAR GÜVENLİ?
Bildiri-Ahmet Çamtosun
17:00:00 - 18:00:00
SS-245 - TRANSÜRETRAL REZEKSİYON SONRASINDA RADİKAL SİSTEKTOMİ KARARI VERİLEN MESANE TÜMÖRÜ HASTALARINDA RADİKAL SİSTEKTOMİ PATOLOJİK EVRELENDİRME SONUÇLARI VE ÖZELLİKLİ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ
Bildiri-Emre Bülbül
17:00:00 - 18:00:00
SS-246 - Pelvikalisiyel Anatomik Ölçümlerin Değerlendirmesinde Bilgisayarlı Tomografi ile İntravenöz Piyelografinin Korelasyonu
Bildiri-Mustafa Aydın
17:00:00 - 18:00:00
SS-247 - Comparison of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) with the Tadalafil 5 mg Treatment at the Erectile Dysfunctions Patients
Bildiri-Cumhur Yeşildal
17:00:00 - 18:00:00
SS-248 - Laparoskopik parsiyel nefrektominin gelişimi: Tek merkezde laparoskopik böbrek kisti eksizyonundan laparoskopik parsiyel nefrektomiye gelişim sürecinde klinik ve cerrahi sonuçlar.
Bildiri-Engin Denizhan Demirkıran
17:00:00 - 18:00:00
3 Kasım 2018 , 18:00:00 - 19:00:00, SALON F
Video Sunum - VIII (VS 50-56)
Oturum Başkanı-Hakan Gemalmaz Oturum Başkanı-Volkan İzol
VS-50 - ADIM ADIM LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
VS-51 - LAPAROSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ-MESANE BOYNU DİSEKSİYONU VE KORUMA
Bildiri-Barbaros Başeskioğlu
18:00:00 - 19:00:00
VS-52 - ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATETOMİDE BİLATERAL AKSESUAR PUDENTAL ARTERİN KORUNMASI
Bildiri-Fuat Kızılay
18:00:00 - 19:00:00
VS-53 - VAKA SUNUMU; EŞ ZAMANLI ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ CERRAHİSİ
Bildiri-Çağrı Akpınar
18:00:00 - 19:00:00
VS-54 - Robotik sisto-prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu
Bildiri-Doğukan Sökmen
18:00:00 - 19:00:00
VS-55 - Robotik parsiyel nefrektomide indosiyanin yeşili kullanımı
Bildiri-Doğukan Sökmen
18:00:00 - 19:00:00
VS-56 - PEDİATRİK PROSTATİK RABDOMYOSARKOMUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE ORGAN KORUYUCU YAKLAŞIM
Bildiri-Murat Gülşen
18:00:00 - 19:00:00
3 Kasım 2018 , 07:00:00 - 07:45:00, SALON G
PRATİK KURS – X GENEL ÜROLOJİ ÜROLOJİ UZMANLIĞI SONRASI YURTDIŞINDA EĞİTİM OLANAKLARI
Konuşmacı-İlker Tınay Konuşmacı-Naşide Mangır Konuşmacı-Ömer Acar
3 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON G
KURS–XIV GENEL ÜROLOJİ Pratik Üroradyoloji: Üroradyolojik Tetkiklerin Poliklinikte Yorumlanması
Moderatör-Mustafa Seçil Panelist-Hakan Vuruşkan Panelist-Çağatay Göğüş Panelist-Kamil Çam
4 Kasım 2018 , 08:00:00 - 08:30:00, SALON A
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı-Bora İrer
4 Kasım 2018 , 08:30:00 - 11:10:00, SALON A
OTURUM – VIII UCD 2018'den MESAJLAR
Oturum Başkanı-Atilla Arıdoğan Oturum Başkanı-Ömer Demir
Temel Bilimsel Çalışmalar
Konuşmacı-Tarık Emre Şener
08:30:00 - 08:40:00
Trauma/Rekonstrüksiyon
Konuşmacı-Fatih Ataç
08:40:00 - 08:50:00
Görüntüleme
Konuşmacı-Erdal Benli
08:50:00 - 09:00:00
İnfeksiyon/İnflamasyon
Konuşmacı-Alper Eken
09:00:00 - 09:10:00
Cinsel Fonksiyon/ Disfonksiyon
Konuşmacı-Ahmet Güdeloğlu
09:10:00 - 09:20:00
Infertilite
Konuşmacı-İlke Onur Kazaz
09:20:00 - 09:30:00
Taş hastalığı ve Endoüroloji
Konuşmacı-Mehmet Mercimek
09:30:00 - 09:40:00
Minimal İnvaziv cerrahi (Robotik)
Konuşmacı-Cem Başataç
09:40:00 - 09:50:00
BPH/AÜSS
Konuşmacı-Onur Karslı
09:50:00 - 10:00:00
Minimal İnvaziv cerrahi (Laparoskopi)
Konuşmacı-Cemil Aydın
10:00:00 - 10:10:00
Prostat Kanseri
Konuşmacı-Volkan Şen
10:10:00 - 10:20:00
Mesane Kanseri
Konuşmacı-Hüseyin Eren
10:20:00 - 10:30:00
Böbrek Tümörü
Konuşmacı-Yunus Emre Göğer
10:30:00 - 10:40:00
Pediatrik Üroloji:
Konuşmacı-Varol Nalçacıoğlu
10:40:00 - 10:50:00
Fonksiyonel Üroloji
Konuşmacı-Lokman Irkılata
10:50:00 - 11:00:00
Kapanış
11:00:00 - 11:10:00
3 Kasım 2018,
Sunusuz Video Bildiri
VB-01 - Komplet Koraliform Böbrek Taşlarında Posterior Vertikal Lombotomi
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-02 - Laparoskopik Paraüretral Kitle Eksizyonu
Bildiri-Gökçe Dündar
-
VB-03 - Laparoskopik Sürrenalektomi
Bildiri-Gökçe Dündar
-
VB-04 - Çift Toplayıcı Sistemde Sol Renal Alt Ünitede Aberran Damar Basısına BağlıÜreteropelvik Darlık: Transperitoneal Laparoskopik Piyeloplasti
Bildiri-Mustafa Koray Kırdağ
-
VB-05 - ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞINA ALT KALİKS TAŞININ EŞLİK ETTİĞİ HASTADA; TRANSMEZOKOLİK, ÜÇ PORT ROBOT YARDIMLI PİYELOPLASTİ VE EŞ ZAMANLI FLEKSİBL RENOSKOPİ: OLGU SUNUMU
Bildiri-Uğur Aferin
-
VB-06 - Pediatrik Hastada Robot Yardımlı Laparoskopik Divertikülektomi: Olgu Sunumu
Bildiri-Birgi Ercili
-
VB-07 - Üç parçalı penil protezi olan hastada robot yardımlı radikal prostatektomi tedavisi: Olgu sunumu
Bildiri-Birgi Ercili
-
VB-08 - Santral yerleşimli renal kitle de Laparoskopik parsiyel nefrektomi, Olgu sunumu
Bildiri-Sinan Çelen
-
VB-09 - Testis Tümöründe Kemoterapi Sonrası Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu
Bildiri-Emrah Okucu
-
VB-10 - Böbrek Dışına Migrate Dj Kataterin Laparoskopik Çıkarılması
Bildiri-Gökhan Ecer
-
VB-11 - ÜRETRA DUPLİKASYONU VAKASI
Bildiri-Kutay Topal
-
VB-12 - Retroperitoneal Kistik Lenfanjiom
Bildiri-Cemil Aydın
-
VB-13 - KADIN ÜRETRA DARLIĞINDA VENTRAL BUKKAL MUKOZAL GREFT ÜRETROPLASTİ TEKNİĞİ
Bildiri-Ade
-
VB-14 - ORTA ÜRETRA ASKI CERRAHİSİ SONRASINDA ÜRETRAL MEŞ EROZYONUN HOLMİUM LAZER İLE TEDAVİSİ
Bildiri-Muhammed Arif İbiş
-
VB-15 - Mini sling erozyonu sonrası TOT uygulanması
Bildiri-Tarık Yonguç
-
VB-16 - ÜRETERORENOSKOPİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLAN ÜRETER KOPMASINA [AVULSİYON] YAKLAŞIM
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-17 - UZUN ÖN ÜRETRA DARLIKLARINDA HER İKİ YANAK VE ALT DUDAK TEK PARÇA AĞIZ MUKOZASIİLE ONARIM
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-18 - PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA ROBOTİK SAKROKOLPOPEKSİ VE EŞ ZAMANLI HİSTEREKTOMİ CERRAHİSİ
Bildiri-Muhammed Arif İbiş
-
VB-19 - SAHRA ALTI AFRİKADA OBSTETRİK FİSTÜL YÖNETİMİ
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-20 - Bulbar Arter Koruyucu Non-transecting uretroplasti
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-21 - Prolapsus olgusuna Sakrospinöz Fiksasyon uygulanması
Bildiri-Tarık Yonguç
-
VB-22 - KADIN ÜRETRA DARLIĞINDA VAJİNAL FLEP ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEREK YAPILAN BUKKAL MUKOZA GREFT ÜRETROPLASTİ
Bildiri-Yusuf Özlülerden
-
VB-23 - İatrojenik Üreter Travması Olgusunda Laparoskopik Üreteroüreterostomi
Bildiri-Oğuz Özden Cebeci
-
VB-24 - Penil Klemp Kullanımı Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Üretra Divertikülü
Bildiri-Tarık Yonguç
-
VB-25 - FLEP ÜRETROPLASTİ SONRASI GELİŞEN BULBÖZ ÜRETRA DARLIĞINDA ONARIM
Bildiri-Kürşat Küçüker
-
VB-26 - Robotik Retroperitoneal Schwannoma Eksizyonu
Bildiri-Bora Özveren
-
VB-27 - Lenf nodu tutulumu olan prostat kanserinde robotik lenf nodu diseksiyonu
Bildiri-Doğukan Sökmen
-
VB-28 - EŞ ZAMANLI LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ VE RETROPERİTONEAL PARAGANGLİOMA EKSİZYONU
Bildiri-Seyit Halil Batuhan Yılmaz
-
VB-29 - İNVAZİF MESANE KANSERİNDE MİNİMAL KOMPLİKASYON VE MORBİDİTE TEKNİĞİ : EKSTRA PERİTONEAL RETROGRAT RADİKAL SİSTEKTOMİ
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-30 - Böbrek Tümöründe Laparoskopik Vena Kava Trombektomi
Bildiri-Murat Gülşen
-
VB-31 - Maling Retroperitoneal Tümör Cerrahisinde Parsiyel ve Komplet Vena Kava ve Aorta Rezeksiyonu: Teknik İncelikler ve Sonuçlar
Bildiri-Şinasi Yavuz Önol
-
VB-32 - Robotik hemi-nefrektomi, renal hilusa yakın büyük böbrek tümöründe
Bildiri-Doğukan Sökmen
-
VB-33 - SEGMENTAL RENAL ARTER KLEMPİ İLE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
Bildiri-Ahmet Şahan
-
VB-34 - LAPAROSKOPİK SİSTEKTOMİ , PELVİK LENF NODU DİSEKSİYONU, EKSTRAKORPOREAL İLEAL KONDUİT İLK DENEYİMLERİMİZ
Bildiri-Gökhan Ecer
-