Bilimsel Kurul

 


Başkan
Şaban Sarıkaya

İkinci Başkan
Zafer Aybek

Genel Sekreter
Bora Küpeli

Kongre Sekreteri
Ömer Demir

Sayman
İlteriş Tekin

Üyeler

Üroloji Okulu ve Eğit. Kom. Başkanı
Kamuran Bircan

Şubeler ve Üye Sorumlusu
Reşit Tokuç

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Sorumlusu
Atilla Arıdoğan

İnternet ve Bülten Sorumlusu
Aydın Mungan

Dergi ve Periyodik Yayınlar Sorumlusu
Cüneyd Özkürkçügil

Dış İlişkiler Sorumlusu
Bülent Önal

Web Bazlı Eğit. Faaliyetleri Sorumlusu
Ömer Demir