Bildiriler

Bildiri Gönderim Kuralları

Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Gerektiğinde bildiri özetlerinin sunum biçimi bilimsel sekretarya tarafından değiştirilebilir.

Kongrede Aşağıdaki Bildiri kategorileri olacaktır
-Sözel Sunum
-Poster Sunum
-Video Sunum

Video Sunumlar seslendirilmiş ve 7 dakikadan uzun olmayacaktır.Videolar bildiri sistemi üzerinden upload edilecektir.

Bildiri sahiplerine "Bildiri Özetiniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir.

Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda bu durum belirtilmelidir.

Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki ulusal kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir

Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. Konuşmacı ve kurum isimleri ilgili bölüm dışına taşmayacak şekilde yazılmalıdır. İletişimden sorumlu yazarın posta adresi, telefon numaraları ayrıca ilgili bölümlere yazılmalıdır.

Örnek;
Ahmet Veldet
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Özet metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan özet kitapçığında yer alacaktır.

Bildiri özetlerinin en fazla 2500 karakterden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri bu sınırlamaya dahil değildir. 2500 karakterden fazla olan bildiri özetlerini sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)

Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için kongre@ucd.org.tr adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.