Abdullah Hızal

1 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:30:00, SALON G
KURS V-Üroselfie Kursu
Moderatör-Ahmet Güdeloğlu
Açılış
Konuşmacı-Şaban Sarıkaya
16:00:00 - 16:05:00
Üropedia'nın katılımcılardan beklentisi
Konuşmacı-Adil Esen
16:05:00 - 16:10:00
Video düzenlemede bilinmesi gereken temel kavramlar (Videoların kabul edilebilirliğini artıracak ipuçları)
Konuşmacı-Ahmet Güdeloğlu
16:10:00 - 16:30:00
Pratik Eğitim
Konuşmacı-Ulaş Sağlık
16:30:00 - 18:00:00
Video düzenlemedeki hukuki yükümlülükler
Konuşmacı-Abdullah Hızal
18:00:00 - 18:15:00
Sosyal medya videolarında dikkat edilmesi gerekenler
Konuşmacı-Fırat Kaya
18:15:00 - 18:30:00
2 Kasım 2018 , 16:00:00 - 18:00:00, SALON G
KURS–X Adli Üroloji
Oturum Başkanı-Hamdi Özkara Konuşmacı-Fehmi Narter Konuşmacı-Abdullah Hızal